Από την κρίση στην ευκαιρία: Συγκριτική μελέτη περίπτωσης στρατηγικών που υιοθετήθηκαν από τουριστικά γραφεία σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης.

Moving from crisis to opportunity: A comparative case study analysis of tour operators adopting different strategies in down-market conditions (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τοκμάζοβ, Γεώργιος
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 03 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-03]
 5. Αγγλικά
 6. 60
 7. Χουντάλας, Παναγιώτης
 8. Κρίση | Crisis | Ευκαιρία | Opportunity | Στρατηγική | Strategy | Οικονομική ύφεση | Down-market conditions
 9. 49
 10. περιέχει πίνακες
 11. Volume 1 : A.Mihiotis, Management, HOU, ISBN 960538571-6 (2005)
  • Παρά την συνεχόμενη κρίση, αρκετές εταιρείες κατάφεραν να προσαρμοστούν γρήγορα στα νέα δεδομένα προχωρώντας σε διοικητικές αλλαγές και προσεγγίζοντας ειδικές κατηγορίες αγορών. Στην παρούσα εργασία, θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστούν όλα τα προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες προχωρώντας στις αλλαγές αυτές. Θα επιδιωχθεί ειλικρινής επικοινωνία με στελέχη των επιχειρήσεων που περιγράφονται στη εργασία αυτή με σκοπό να υπάρξει μια προσέγγιση του προβλήματος όχι μόνο από την ακαδημαϊκή σκοπιά αλλά και από την επαγγελματική μου εμπειρία. Στην πράξη, το βασικό ενδιαφέρον για τη διεξαγωγή της έρευνας αυτής απορρέει από το γεγονός ότι η έρευνα βασίζεται σε μια μελέτη περίπτωσης με βάση τις πραγματικές και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να παρουσιάζονται και να εξετάζονται με προσοχή, σωστές ή λάθος αποφάσεις, εφαρμογή ακριβή ή ανακριβή στρατηγικής ή εναλλακτικούς τρόπους για να αναβιώσει από μειονεκτήματα. Ουσιαστικά, μετά το πέρας της παρούσας εργασίας θα είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε και να προβούμε σε περαιτέρω προτάσεις για το πώς μια εταιρεία μπορεί να ορθοποδήσει μέσα από τις δυσκολίες, με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και τολμηρές αποφάσεις.
  • Despite the on-going global financial crisis, numerous companies managed to adapt quickly to the new standards and moved forward by restructuring and getting closer to niche markets. In this dissertation, we aim to thoroughly present all the difficulties and challenges that companies face during crisis, all the opportunities that exists and of course how to proceed with the changes. We shall try to push for honest communication with real life top managers and company owners before, during and after a crisis period. We are to present a realistic approach & practical application of the cases, powered not only from the academic studies and literature, but from my professional career also. In practice, the primal interest in the conduct of this research stems from the fact that the research is based on a case study based on real and existing companies. They shall be presented and carefully examined, right and wrong decisions, precise or inaccurate strategy implementation or any alternative ways to revive from drawbacks. We will be able to understand and make further suggestions how a company can make its way through difficulties, by adopting new technologies and bold decisions.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.