Η Σταθερότητα του συντελεστή βήτα σε ανοδικές και καθοδικές περιόδους του χρηματιστηρίου

Stability tests for beta coefficient over bull and bear market conditions (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 02 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-02]
 5. Αγγλικά
 6. 80
 7. ΔΗΜΕΛΗ, ΣΟΦΙΑ
 8. ΔΗΜΕΛΗ, ΣΟΦΙΑ | ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΗΤΑ | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
 10. 18
 11. 3
 12. Περιέχει πίνακες και διαγράμματα
 13. The estimation of Beta Coefficient for Selected Banks in P.I.G.S. Countries (Portugal, Italy, Greece, Spain) / ELENI TSITOU
  • Σε αυτή την εργασία εξετάζουμε τη συμπεριφορά του συντελεστή βήτα σε ανοδικές και καθοδικές περιόδους του ελληνικού χρηματιστηρίου. Η περίοδος που χρησιμοποιούμε είναι από 14.5.2012 έως 14.5.2017.Οι επιλεγμένες ελληνικές τράπεζες είναι σήμερα οι μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα και είναι η Alpha Bank, η Eurobank (EFG), η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (NFG) και η Τράπεζα Πειραιώς.
  • This dissertation examines the behavior of beta coefficient over bull and bear market conditions in Greek banking. The selected period is 14.5.2012 to 14.5.2017. The selected Greek banks are the biggest banks today in Greece and they are Alpha Bank, Eurobank (EFG), Bank of Greece, National Bank of Greece (NFG) and Piraeus Bank.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.