ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

BUSINESS CREDIT AND SME CREDIT RISK (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΠΑΛΙΔΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 12 Μαίου 2019 [2019-05-12]
 5. Ελληνικά
 6. 87
 7. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
 8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
 9. 27
 10. 17
 11. πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η επιχειρηματική πίστη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως μέρος της λιανικής τραπεζικής, αποτελεί στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έναν εξελισσόμενο και σημαντικό τομέα της τραπεζικής δραστηριότητας. Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση ωστόσο, ανέδειξε τον υψηλό πιστωτικό κίνδυνο που ενέχουν αυτές οι χρηματοδοτήσεις, που κατέληξε σε αλματώδη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και χειροτέρευση των δεικτών μη εξυπηρέτησης των πιστοδοτήσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στο πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζικών ιδρυμάτων στην σύγχρονη πραγματικότητα, στην έννοια του πιστωτικού κινδύνου, στα πιστοδοτικά κριτήρια αξιολόγησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις πηγές χρηματοδότησής τους και στην συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομική ανάπτυξη. Επίσης θα αναφερθούμε στην εξέλιξη της πιστοδοτική πολιτικής των τραπεζικών ιδρυμάτων τα τελευταία έτη, πριν και κατά την διάρκεια της κρίσης, τις δυσκολίες ανάπτυξης και χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και στην εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων καθώς και στις συνθήκες ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος.
  • The business credit of small and medium-sized businesses as part of retail banking is a growing and important sector of banking activity in Europe and Greece. However, the recent financial crisis has highlighted the high credit risk that these funds entail, which has led to a surge in non-performing exposures and a deterioration in the non-servicing ratios of small and medium-sized enterprises. In this paper we will refer to the operation of banking institutions nowadays, the credit risk concept, the credit assessment criteria for small and medium-sized enterprises, the sources of financing and the contribution of small and medium-sized enterprises to economic growth. We will also refer to developments in the credit policy of banking institutions in recent years, before and during the crisis, the difficulties of developing and financing small and medium-sized enterprises, as well as the evolution of non-performing exposures and the liquidity conditions of the banking system.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.