Ενεργειακή συμπεριφορά της Ελλάδας και Ευρωπαϊκά πρότυπα

Energy performance of Greece and European standards (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γλέζος, Οδυσσεύς
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 09 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-09]
 5. Ελληνικά
 6. 174
 7. Μενεγάκη , Αγγελική
 8. Μενεγάκη, Αγγελική | Τσιβιλής, Σωτήριος
 9. Κλιματική Αλλαγή | Αέρια Θερμοκηπίου | Ενεργειακή Απόδοση | ΑΠΕ | Climate Change | Energy Efficiency | Paris Agreement | GHG
 10. 63
 11. 57
 12. Περιέχει : Πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες, χάρτες
  • Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και η επάρκεια των ενεργειακών πόρων είναι δύο από τα ζητήματα που προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 τόσο η ΕΕ όσο και οι χώρες των Ηνωμένων Εθνών. Το πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί το πρώτο δεσμευτικό έγγραφο που ορίζει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα σε παγκόσμιο επίπεδο για την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, φαινόμενο που ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή. Δέκα χρόνια μετά την επικύρωσή του, το 2015 στο Παρίσι, εγκρίνεται η πρώτη παγκόσμια συμφωνία του 21ου αιώνα - γνωστή ως συμφωνία των Παρισίων - με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω των 2ο C έως το 2030. Η ΕΕ, αντιλαμβανόμενη τη σοβαρότητα του προβλήματος, στα πλαίσια του πρωτοκόλλου του Κιότο αλλά και της συμφωνίας των Παρισίων, έθεσε στόχους και ανέπτυξε στρατηγικές σχετικά με τους τρεις βασικούς άξονες που μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής : τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών για παραγωγή ενέργειας και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κρατών, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Στη βάση αυτή, ως αναπόσπαστο μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας, η Ελλάδα έχει λάβει μέτρα για την μείωση των εκπομπών, με τη ανάληψη στρατηγικών όπως η μείωση της παραγωγής ενέργειας από ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα, κίνητρα σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο για την αύξηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας, αλλά και μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλους του βασικούς τομείς κατανάλωσής της, δηλ. στη βιομηχανία, τις μεταφορές, τις υπηρεσίες και τον οικιστικό τομέα. Η οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών μπορεί να έχει επηρεάσει σημαντικά το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, όμως με την επιλογή πολιτικών που θα εξασφαλίζουν την ενεργειακή της ασφάλεια καθώς και με τη σωστή ενημέρωση των πολιτών, η Ελλάδα θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ενώ παράλληλα θα διασφαλιστούν οι ενεργειακοί πόροι της χώρας για τις επόμενες γενεές.
  • Climate change and energy resources sufficiency are two of the issues that both the EU and the UN tried to tackle in the 90’s. The Kyoto protocol is the first binding document stipulating that measures should be taken at global level for the reduction of greenhouse gas emissions considered to be the main culprit for climate change. Ten years after its ratification, the first global agreement of our century is approved in 2015; the indeed emblematic “Paris Agreement” includes a specific action plan for keeping the increase in global average temperature to well below 2°C by 2030. Comprehending the gravity of the matter, within the framework of the Kyoto protocol as well as the Paris agreement, the EU has set targets and developed strategies concerning the three basic axes that could contribute to climate change mitigation: GHG reduction, RES use for energy production and increase of energy efficiency among states, aiming to energy saving. Being an indispensable member of the European family, Greece has taken measures to reduce emissions by undertaking strategies such as the reduction of energy produced by polluting fossil fuels, social and financial incentives for the increase of RES in the energy mix of the country, as well as energy saving measures across its basic energy consumption sectors, i.e. the industry, transport, services and housing. Economic recession of the last few years may have had a tremendous impact on the energy balance of the country, nevertheless, by selecting policies that will secure its energy safety and raising public awareness through appropriate information, Greece is going to contribute in dealing with climate change while safeguarding its domestic energy resources, for the sake of future generations.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.