Σωματιδιακή ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο

Particulate air pollution and impact on human health worldwide (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αγγέλη, Βασιλική
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 19 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-19]
 5. Ελληνικά
 6. 108
 7. Ζαμπάρας, Μιλτιάδης
 8. Σαζακλή, Ελένη | Καλαβρουζιώτης, Ιωάννης
 9. Ατμοσφαιρική ρύπανση | Αιωρούμενα σωματίδια | Ασθένειες
 10. 338
 11. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα το οποίο οδηγεί σε πλήθος αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία , στο οικοσύστημα καθώς και στην κλιματική αλλαγή. Οι σημαντικότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι είναι το μονοξείδιο του άνθρακα, τα οξείδια του θείου, τα οξείδια του αζώτου και τα αιωρούμενα σωματίδια. Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι εκπέμπονται κυρίως από φυσικές και από ανθρωπογενείς πηγές και μπορούν να μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις. Τα αιωρούμενα σωματίδια, διαχωρίζονται ανάλογα με το μέγεθός τους και μπορούν να οδηγήσουν σε μια σειρά σοβαρών προβλημάτων υγείας. Η έκθεση στους ατμοσφαιρικούς ρύπους και πιο συγκεκριμένα στα αιωρούμενα σωματίδια έχει συσχετιστεί με αύξηση της θνησιμότητας και των εισαγωγών σε νοσοκομεία λόγω αναπνευστικών και καρδιαγγειακών παθήσεων. Οι επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση στα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούν ενεργό πεδίο έρευνας.
  • Air pollution is an environmental problem that leads to several negative impacts on human health, the ecosystem and climate change. The most important air pollutants are carbon monoxide, sulphur oxides, nitrogen oxides and particulate matter. Air pollutants are emitted mainly from natural and man-made sources and can be transported over long distances. Suspended particles, separated by size, can lead to several serious health problems. Exposure to air pollutants, and more specifically particulate matter, has been associated with increased mortality and hospital admissions due to respiratory and cardiovascular diseases. Understanding the health effects of exposure to particulate matter is an active area of research.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.