Ανάλυση κύκλου ζωής στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας: η περίπτωση των βιοκαυσίμων

  1. MSc thesis
  2. Γρηγόριος Κυριακόπουλος
  3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (ΠΣΕ)
  4. 2007 [2007]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Hellenic Open University
  7. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.