ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA, ISO 14040) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

  1. MSc thesis
  2. ΣΙΑΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.
  3. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)
  4. 01 Αυγούστου 2011 [2011-08-01]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.