Εφαρμογή της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ISO14040) σε συνάρτηση με το (ISO22000), σε βιομηχανία παραγωγής συμπυκνωμένων ζωοτροφών

  1. MSc thesis
  2. ΚΑΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  3. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)
  4. 01 August 2011 [2011-08-01]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.