Διερεύνηση εφαρμογής και παρακολούθηση συστημάτων ποιότητας στην εταιρεία Παπαπαναγιώτου Α.Β.Ε.Ε.Α '' Δρομέας ''

  1. MSc thesis
  2. ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΠΟΥΛΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
  3. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)
  4. 2007 [2007]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.