Τακτική προγραμματισμένη εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001-2000 του τμήματος Συντήρησης και Επισκευών του συγκροτήματος Μεταφορικών Μέσων ΟΤΕ

  1. MSc thesis
  2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
  3. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)
  4. 2007 [2007]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.