Ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε βιοτεχνίες ανάμιξης και συσκευασίας λιπασμάτων

  1. MSc thesis
  2. ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
  3. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)
  4. 2007 [2007]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.