Ανάπτυξη loyalty υπηρεσίας με χρήση τεχνικών ανάλυσης δεδομένων σε SaaS περιβάλλον

Development of an Analytics driven SaaS Loyalty Solution (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παπαζερβέας, Σωτήριος
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-23]
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. Μαρκέτος, Γεράσιμος
 8. Βερύκιος, Βασίλειος
 9. Επιχειρηματική ευφυΐα | Business Intelligence | Βάσεις δεδομένων | Databases | Ερεύνα αγοράς | Market Research | Εξόρυξη δεδομένων | Data Mining | Δικτυακά Φαινόμενα | Network Effects | Λογισμικό ως Υπηρεσία | Software as a Service (SaaS) | Επιχειρηματικές Αναλύσεις | Business Analysis
 10. 2
 11. 2
 12. 51
 13. Περιέχει : 2 πίνακες, 26 σχήματα
  • Η εργασία έχει ως στόχο την σχεδίαση και ανάπτυξη μιας πραγματικής Loyalty υπηρεσίας ιστού (Web Service) με το μοντέλο SaaS και την καταγραφή των σύγχρονων loyalty στρατηγικών καθώς και της επίδρασης των δικτυακών φαινομένων (network effects) στο καταναλωτικό περιβάλλον. Η υπηρεσία που αναπτύχθηκε φιλοξενείτε στο Νέφος και θα είναι σε θέση να δέχεται δεδομένα αποδείξεων και χαρακτηριστικών από ένα εξωτερικό σύστημα του εμπόρου λιανικής και να παρέχει προτυποποιημένες στρατηγικές και αναλύσεις καταναλωτών με στόχο την πλήρη διαχείριση της σχέσης καταναλωτή- επιχείρησης. Η υπηρεσία θα κάνει χρήση σε τακτά χρονικά διαστήματα τους αλγορίθμους των στρατηγικών, όπως για παράδειγμα θα κάνει συναθροίσεις ή θα τρέχει τον αλγόριθμο υπολογισμού κανόνων συσχέτισης και εν συνεχεία θα ετοιμάζει αναφορές για τους χειριστές. Οι χειριστές της υπηρεσίας θα έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία από τον φυλλομετρητή τους οπουδήποτε και να βρίσκονται και θα είναι τριών διαφορετικών τύπων. Ο Διαχειριστής του συστήματος που θα έχει δικαιώματα διαχείρισης λογαριασμών των εμπόρων λιανικής, ο έμπορος λιανικής που θα έχει πρόσβαση σε αναφορές σε όλα τα δεδομένα της επιχείρησης του και ο καταναλωτής που θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν τις αγορές του. Οι Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν είναι: Cloud computing, Επιχειρηματική ευφυΐα, βάσεις δεδομένων και συγκεκριμένα η MySQL, η γλώσσα προγραμματισμού python και συγκεκριμένα το web framework flask, καθώς και διάφορες βιβλιοθήκες της γλώσσας που αναφέρονται στην εξόρυξη δεδομένων.
  • This paper aims to design and develop a real Loyalty web service with the SaaS Model and to recording of the modern Loyalty strategies and the impact of the network effects at the consumers. This service will be cloud based and will accept retail and attributes data in a streaming way, from an external retail system. The data will be streamed and afterwards the service will provide standardized strategies and customer analytics, towards full management of consumer-business relationship. The service will use regularly algorithms of standardized strategies, such as accumulation or will run the association rules a-priori algorithm and then will prepare reports for the operators (actors). The service operators will access the service from their browser no matter where they are and will be of three different types. The administrator of the system will have full rights, the retailer will have access to reports on all the business data and the consumer will have access to his purchases. The technologies used are: Cloud computing, Business Intelligence, databases namely MySQL, the python programming language and particularly the web framework flask, and various python libraries referred to data mining.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.