ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

  1. MSc thesis
  2. ΚΕΚΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
  4. 06 Δεκεμβρίου 2014 [2014-12-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. ΚΩΤΣΙΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
  7. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.