ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

  1. MSc thesis
  2. ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
  4. 18 October 2010 [2010-10-18]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.