Κίνητρα προσέλκυσης ιατρών σε απομονωμένες και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας

  1. MSc thesis
  2. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 2007 [2007]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠερίληψηΑντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών και των απόψεων του ιατρικού σώματος που υπηρετεί στις απομακρυσμένες και απομονωμένες γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδας. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται η καταγραφή, τόσο του παγκόσμιου γίγνεσθαι στον τομέα της ιατρικής στις απομακρυσμένες περιοχές με την προσπάθεια για παγκόσμια εφαρμογή του προγράμματος της WHO και της WONCA «Υγεία για όλους τους ανθρώπους των απομακρυσμένων περιοχών», όσο επίσης και της κατάστασης της υγείας στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, τις υπάρχουσες υγειονομικές δομές και τα κίνητρα προσέλκυσης γιατρών σ' αυτές. Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται τα δεδομένα και τα αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας, με συμπλήρωση ερωτηματολογίου από 154 ιατρούς, όπου καταγράφονται πρωτογενώς οι απόψεις τους για την αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων κινήτρων, καθώς και οι προτάσεις τους για πιο αποτελεσματικά κίνητρα. Εκτιμάται ότι τα συμπεράσματα της έρευνας μπορεί ν' αποδειχθούν χρήσιμα για την επεξεργασία μιας πολιτικής κινήτρων που θα προσέλκυαν μεγαλύτερο αριθμό και θα βελτίωναν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ιατρικού σώματος των συγκεκριμένων περιοχών και θα τις έβγαζαν από την υγειονομική απομόνωση.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.