Ευρωπαϊκές εκλογές, fake news και διεθνή ΜΜΕ

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΔΡΕΜΜΕΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 19 July 2019 [2019-07-19]
 5. Ελληνικά
 6. 97
 7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΤΣΑΛΙΚΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
 9. Ευρωπαϊκές εκλογές 2019 | ψευδείς ειδήσεις | ψευδείς λογαριασμοί | λογισμικό αλγοριθμικής δημοσιογραφίας | λογισμικό ενσυναίσθησης | fake news | junk news | false accounts | bots | algo - journalism software | empathetic software
 10. 40
 11. Περιέχει: εικόνες, γραφήματα, πίνακες
  • Η παρούσα εργασία εξετάζει την επίδραση που έχουν οι ψευδείς ειδήσεις ή fake news ή junk news στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και ειδικότερα την επίδρασή τους στις Ευρωεκλογές του 2019. Λαμβάνοντας υπόψη την άνοδο της ακροδεξιάς, εξετάστηκαν οι περιπτώσεις διασποράς ψευδών ειδήσεων που εντοπίστηκαν από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία: CNN, BBC, RT, FRANCE24, καθώς και ο ρόλος των μεγάλων κοινωνικών μέσων δικτύωσης όπως πχ. το Facebook και το Twitter στη διασπορά των ψευδών ειδήσεων. Διαπιστώθηκε πληθώρα περιπτώσεων διασποράς ψευδών ειδήσεων από πρόθεση. Οι ομάδες εντοπισμού τους, όπως το Fact Check EU, το BBC Reality Check και το BBC Monitoring εντόπισαν έγκαιρα την πλειονότητα από αυτές τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο αλλά ακόμη κι αν έκαναν τις απαραίτητες ενέργειες για την αφαίρεσή τους από το διαδίκτυο, όταν τελικά αφαιρούνταν, είχαν ήδη πολλές προβολές και επαναδημοσιεύσεις. Τα κοινωνικά δίκτυα διαπιστώθηκε ότι έκαναν επαρκή έλεγχο – το Twitter περισσότερο από το Facebook – αλλά δεν μπορούσαν να εντοπίσουν επαρκώς του ψεύτικους λογαριασμούς που, χρησιμοποιώντας λογισμικό αλγοριθμικής δημοσιογραφίας και λογισμικό ενσυναίσθησης, σφυροκοπούσαν το διαδίκτυο με χιλιάδες αναρτήσεις την εβδομάδα. Τελικά, διαπιστώθηκε από την ερευνήτρια ότι χρειάζεται επειγόντως η κατάλληλη νομοθεσία και τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ψευδών ειδήσεων με γνώμονα μια κοινωνία ελεύθερης έκφρασης στην οποία όμως διαφυλάσσεται η αλήθεια.
  • This paper examines the effect of fake news or junk news on public opinion formation and, in particular, their impact on the 2019 European Elections. Taking into account the rise of the right populist parties, the case of spreading false news was examined in the largest news agencies: CNN, BBC, RT, FRANCE24, as well as the role of major social networking tools such as Facebook and Twitter in spreading false news. A variety of cases of intentional misinformation have been detected. European tracking teams such as Fact Check EU, BBC Reality Check and BBC Monitoring have detected the majority of these online posts on time but even though they took the necessary action to remove them from the internet, when they were finally removed, they had already obtained many views and shares. Social networks were found to have been well controlled - Twitter more than Facebook - but they could not adequately locate false accounts (bots) which using algo-journalism software and empathetic software were hammering the internet with thousands of posts a week. Finally, the researcher found that legislation and appropriate tools are urgently needed to tackle the problem of false news on the basis of a free expression society in which, nevertheless, the truth is preserved.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.