Η αθλητική δημοσιογραφία στην εποχή του διαδικτύου

Sports journalism in the era of the internet (english)

 1. MSc thesis
 2. Πάππας, Δημήτριος
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 14 March 2020 [2020-03-14]
 5. Ελληνικά
 6. 67
 7. Βέγλης, Ανδρέας
 8. Βαμβακάς, Βασίλειος | Χρονάκη, Δέσποινα
 9. δημοσιογραφία, αθλητική δημοσιογραφία, ελληνική δημοσιογραφία, διαδίκτυο, δημοσιογραφική δεοντολογία | journalism, sports journalism, greek journalism, internet, journalistic ethics
 10. 2
 11. 14
 12. 17
 13. Περιέχει 3 πίνακες, 25 γραφήματα, 11 εικόνες.
  • Η παρούσα εργασία εξετάζει την αθλητική δημοσιογραφία στην εποχή του διαδικτύου. Μετά από μια αναδρομή στην ιστορία της δημοσιογραφίας αλλά και της αθλητικής δημοσιογραφίας μέχρι και την εμφάνιση και εξάπλωση του διαδικτύου, εξετάζεται η μετάβαση και προσαρμογή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στο σύγχρονο περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού. Συγκρίνονται, με υπόθεση εργασίας, πρακτικές δημοσιογράφων πριν και μετά την εμφάνιση του διαδικτύου και αναδεικνύονται οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί όσον αφορά στην καθημερινότητα των αθλητικών συντακτών αλλά και του κοινού στο οποίο απευθύνονται. Γίνεται αναφορά στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στον ρόλο που έχουν στο αθλητικό ρεπορτάζ, τόσο για τους πομπούς όσο και για τους δέκτες, αλλά και στο φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων. Στην εργασία περιλαμβάνεται και έρευνα σε Έλληνες επαγγελματίες αθλητικούς συντάκτες που διενεργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020, η οποία καταγράφει δημογραφικά στοιχεία, ενδιαφέροντα ευρύματα όσον αφορά στη σχέση τους με τη διαδικτυακή δημοσιογραφία και την εξοικείωσή τους με το διαδίκτυο, ενώ προσεγγίζεται, επίσης, και το ζήτημα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.
  • This study surveys sports journalism in the age of the internet. Starting with a review of the history of journalism and also that of sports journalism until the rise and spread of the World Wide Web (WWW), it then examines the transition and adaptation of the Mass Media to the modern environment of the WWW. By making use of case studies, it compares prevalent work - related practices of sports journalists before and after the advent of the internet and, in the process, illustrates the impact of such changes upon the work routine of sports journalists as well as on shaping the habits of their audience. Additionally, this study makes reference to social media and their role in sports reporting and considers the phenomenon of fake news. Furthermore, this study draws evidence from a survey of professional sports journalists (conducted in February 2020) which captures demographics, data regarding their relationship to online journalism and their familiarity with the internet. Lastly, it addresses issues of journalistic ethics.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές