Ρομποτική και Τεχνητή Νοημοσύνη στην Κατασκευή: Στοιχεία από την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα