ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΥΣΑΡΕΣΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 55
 7. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 8. δυσάρεστα νέα, υγειονομική περίθαλψη, ηθική, επικοινωνία, πολιτισμική επάρκεια
 9. ΔΜΥ
 10. 1
 11. 39
  • Η παρούσα μελέτη διερευνά τα πολύπλοκα ζητήματα που αφορούν την παράδοση κακών ειδήσεων σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης. Ασχολείται με τις ηθικές και ψυχολογικές εκτιμήσεις της μετάδοσης δυσάρεστων πληροφοριών στους ασθενείς και τις οικογένειές τους, καθώς και με τη συναισθηματική επιβάρυνση των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η παρούσα διπλωματική εργασία συζητά επίσης τον αντίκτυπο των πολιτισμικών και κοινωνικών παραγόντων στην παράδοση κακών ειδήσεων και παρέχει στρατηγικές για αποτελεσματική επικοινωνία με διαφορετικούς πληθυσμούς. Επιπλέον, υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής υποστήριξης και πόρων για τους ασθενείς, τις οικογένειες και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια δύσκολων περιόδων. Για την ολιστική προσέγγιση του εν λόγω ζητήματος διεξήχθη ποσοτική έρευνα σε επαγγελματίες υγείας. Από τα αποτελέσματα της έρευνας αποδείχθηκε πως δύσκολα βγαίνει κανείς ανεπηρέαστος από αυτή την κατάσταση. Τελικά, η παρούσα εργασία υπογραμμίζει την ανάγκη οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης να προσεγγίζουν την παράδοση κακών ειδήσεων με ευαισθησία, ενσυναίσθηση και βαθιά δέσμευση στην αυτονομία των ασθενών και τη συγκατάθεση μετά από ενημέρωση.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές