Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών στις Ελληνικές συστημικές τράπεζες

Digitization of customer service services in the Greek systemic banks (english)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 130
 7. ΨΥΧΟΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. Λεμονάκης Χρήστος ΨΥΧΟΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ | digital | ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
 10. ΣΧΟ ΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 11. 1
 12. 8
 13. 59
 14. Παράθεση δεδομένω,Παρουσίαση αποτελεσμάτων, Συμπεράσματα,
  • Περίληψη Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τραπεζών έχει οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που αλληλεπιδρούν με τους πελάτες και διαχειρίζονται τις δραστηριότητές τους. Με την αυξανόμενη υιοθέτηση της διαδικτυακής και κινητής τραπεζικής, οι πελάτες μπορούν να εκτελούν ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών χωρίς να επισκέπτονται φυσικά ένα υποκατάστημα τράπεζας. Αυτό έχει μειώσει την ανάγκη για παραδοσιακά υποκαταστήματα τραπεζών, οδηγώντας στο κλείσιμο ορισμένων καταστημάτων και στη μετατόπιση της εστίασης στα ψηφιακά κανάλια. Οι τράπεζες έχουν επίσης επενδύσει σε ψηφιακές τεχνολογίες για να βελτιώσουν τις εσωτερικές τους λειτουργίες, όπως η χρήση τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης για τον εξ ορθολογισμό των διαδικασιών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Όσον αφορά την εξυπηρέτηση πελατών, οι τράπεζες χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για να παρέχουν πιο εξατομικευμένες και βολικές υπηρεσίες στους πελάτες. Οι εικονικοί βοηθοί μπορούν να απαντούν σε ερωτήματα πελατών και να παρέχουν υποστήριξη 24/7, ενώ οι εφαρμογές για κινητά μπορούν να προσφέρουν εξατομικευμένες οικονομικές συμβουλές και ειδοποιήσεις με βάση τις συνήθειες δαπανών του πελάτη. Η εξυπηρέτηση πελατών και ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνδέονται στενά, καθώς η τεχνολογία έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο που οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους. Στην ψηφιακή εποχή, οι πελάτες αναμένουν γρήγορη και άνετη εξυπηρέτηση και οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν για να ανταποκριθούν σε αυτές τις προσδοκίες. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει επηρεάσει την εξυπηρέτηση πελατών ως προς την επικοινωνία, όπου μέσω των εφαρμογών οι πελάτες μπορούν να αλληλεπιδρούν με τις επιχειρήσεις και να έχουν μια απρόσκοπτη και συνεπή επικοινωνία μαζί τους. Οι πελάτες σήμερα είναι πιο αυτάρκεις από ποτέ και ψηφιακά εργαλεία όπως βάσεις γνώσεων, ρομπότ- σύμβουλοι και δια δραστικές συχνές ερωτήσεις μπορούν να τους βοηθήσουν να βρουν τις απαντήσεις που χρειάζονται χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών.
  • Abstract The digital transformation of banks has significant changes in the way they interact with customers and manage their operations. With the growing adoption of online and mobile banking, customers can perform a wide range of transactions without physically visiting a bank branch. This has reduced the need for traditional bank branches, leading to some branch closures and a shift in focus to digital channels. Banks have also invested in digital technologies to improve their internal operations, such as using artificial intelligence and automation to streamline processes and improve efficiency. In terms of customers, banks digital technologies to provide more personalized and convenient services to customers. Virtual assistants can answer questions and provide 24/7 support, while mobile apps can offer personalized financial advice and alerts based on a customer's spending habits. Customer service and digital transformation are closely linked as technology revolutionizes the way businesses interact with their customers. In the digital age, customers expect fast and convenient service, and businesses must adapt to meet these expectations. Digital transformation has affected customer service in terms of omni-channel communication, where through applications customers can interact with businesses and have a seamless communication and communication with them. Customers today are easier than ever and digital tools like knowledge bases, robot-advisors and interactive FAQs can help them find the answers they need without having to contact customer service.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές