ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ « ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ »

INVESTIGATION ON THE PREVALENCE OF TUBERCULOSIS IN THE GENERAL HOSPITAL OF MYTILENE (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΛΛΙΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 8. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
 9. φυματίωση, επιπολασμός, μυκοβακτηρίδιο tuberculosis, πρόσφυγες, μετανάστες.
 10. ΔΜ51 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ : ΙΔΙΟΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
 11. 3
 12. 12
 13. 53
 14. Η Φυματίωση είναι μία μολυσματική νόσος που προκαλείται από διάφορα είδη μυκοβακτηρίων και εκδηλώνεται συνήθως σε πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών ΄ιδίως της Ασίας και της Αφρικής. Η Λέσβος είναι από τα νησιά που επλήγησαν από την κρίση του μεταναστευτικού το 2015. Διερεύνηση για την ύπαρξη ή μη ελέγχου για κρούσματα φυματίωσης στο σύνολο των ανθρώπων.Κατά πόσον η αύξηση των μεταναστευτικών ροών επηρέασε το επίπεδο υγείας του τοπικού πληθυσμού ;
  • Η φυματίωση αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας παγκοσμίως και στη χώρα μας ενδέχεται να αυξηθεί λόγω των έντονων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών από χώρες που η συχνότητα της νόσου είναι έως και 50 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, όπου η επίπτωση είναι μικρότερη από 10 νέα περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού ετησίως. Επιπροσθέτως οι κακουχίες, η μακροχρόνια παραμονή σε συνθήκες συγχρωτισμού στους καταυλισμούς και η περιορισμένη πρόσβαση σε φροντίδα υγείας αυξάνει περαιτέρω την επίπτωση στους πρόσφυγες. Στην εργασία αυτή μελετάται το επιδημιολογικό φορτίο φυματίωσης στον μόνιμο και προσφυγικό πληθυσμό της Λέσβου ερευνώντας τα στοιχεία νοσηλείας και εξετάσεων του Βοστανείου Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης για τα έτη 2018-2022. Στα αποτελέσματα εμφανίζεται να επιβεβαιώνεται η λοίμωξη της φυματίωσης σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στα συνολικά εξεταζόμενα άτομα, της τάξης του 21.1%. Ακόμη όμως η συντριπτική πλειοψηφία των φυματικών αφορά τους εισερχόμενους πληθυσμούς προσφύγων και μεταναστών και όχι τον τοπικό πληθυσμό της Λέσβου. Συμπερασματικά ο προσυμπτωματικός έλεγχος τόσο των προσφύγων και μεταναστών όσο και του μόνιμου πληθυσμού του νησιού απαιτείται να οργανωθεί σωστά και να υλοποιείται συστηματικά σε όλες τις δομές υγείας. Η πρόσβαση σε φροντίδα υγείας (διάγνωση, αντιφυματικά φάρμακα κ.ά) είναι ουσιώδη στον έλεγχο της διασποράς. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πέρα από το ηθικό καθήκον της προστασίας του ευάλωτου αυτού πληθυσμού η απουσία δράσεων πρώιμα θα κοστίσει πολλαπλά στις υποδομές υγείας.
  • Tuberculosis is a major public health problem worldwide and in our country it may increase due to intense refugee and migratory flows from countries where the incidence of the disease is up to 50 times higher than most European countries, where the incidence is less than 10 new incidents per 100,000 population per year. In addition, hardships, long -term stay in the camps and limited access to health care further increases the impact on refugees. In this paper, the prevalence of tuberculosis in the permanent population of Lesvos and the epidemiological burden of the mobile populations that come to the island are studied. It is being investigated whether and to what extent the arrival of these people affects the health level of the local population, by researching the hospitalization and examination data of the Vostaneio General Hospital of Mytilene for the years 2018-2022. The results show that the infections of tuberculosis are confirmed in a very large proportion of the total of 21.1%. However, the overwhelming majority of tuberculosis concerns the incoming populations of refugees and immigrants and not the local population of Lesvos. In conclusion, screening of both refugees and immigrants as well as the local population of the island is required to be properly organized and systematically implemented in all hospitality structures. Access to health care (diagnosis, anti -tapper drugs, etc.) is essential to dispersal control. It should be understood that in addition to the moral task of protecting this vulnerable population, the absence of actions will cost multiple in health infrastructure.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές