Γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα σε αγροτεμάχια. Μελέτη περίπτωσης στο Νομό Αργολίδας

Agricultural and livestock wastes in fields. Case study in Argolida area (english)

 1. MSc thesis
 2. ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. ΚΑΝΑΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. ΚΑΝΑΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΜΙΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. βιοαέριο, αναερόβια χώνεψη, απόβλητα, γεωργικά/κτηνοτροφικά απόβλητα
 10. ΔΙΑ 51
 11. 7
 12. 22
  • Το γεγονός οτι οι αγροτικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις στην Αργολίδα παράγουν σημαντική ποσότητα αποβλήτων αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στο νομό. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να παρουσιάσει την πρόταση-μελέτη περίπτωσης μίας εγκατάστασης βιοαερίου στην Αργολίδα. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε υπολογισμός του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται στο Νομό και στη συνέχεια υπολογίστηκε η απόδοση βιοαερίου με αναερόβια χώνεψη που μπορούν να παράγουν τα απόβλητα του Νομού καθώς και η απόδοση σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια και το κόστος που μπορούν να αποφέρουν. Το συμπέρασμα που προέκυψε είναι, οτι σε μερικά χρόνια η συγκεκριμένη απόσβεση θα είναι εφικτή, ειδικότερα με την ύπαρξη κάποιας χρηματοδότησης, και εκτός απο οικολογική λύση, η μονάδα θα είναι και οικονομικά ωφέλιμη.


 13. Hellenic Open University
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.