Αξιολόγηση Επενδύσεων στο Κλάδο της Ελληνικής Ακτοπλοΐας με Ανάλυση Αριθμοδεικτών και Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση στα Πλαίσια του Σύγχρονου Οικονομικού Περιβάλλοντος - Σύνδεση με Πλαίσιο Κρατικών Επιδοτήσεων

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΛΗΣ
 3. Τραπεζική Λογιστική Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ)
 4. 05 Οκτωβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 125
 7. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ
 8. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 9. Χρηματοοικονομική αξιολόγηση, Επενδυση, Ακτοπλοΐα
 10. ΤΛΧ 52
 11. 11
 12. 1
  • Οι θαλάσσιες ενδομεταφορές στην Ελλάδα ήταν ανέκαθεν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της κοινωνικής και οικονομικής εξέλιξης της χώρας. Για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες στην Ελλάδα επικράτησε ο όρος Ακτοπλοΐα, όταν αναφερόμαστε στην δραστηριότητα μεταφοράς επιβατών και οχημάτων μεταξύ κοντινών λιμένων με επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία. Η Ελλάδα αποτελεί μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις κράτους στον κόσμο με μεγάλο πλήθος μικρών η και μεγάλων κατοικημένων νησιών τα περισσότερα από τα οποία είναι απομακρυσμένα από τα κύρια αστικά κέντρα και για τα οποία πρέπει να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη επικοινωνία τους με αυτά, κάτι το οποίο είναι βασική συνιστώσα για την συνέχιση της ζωής των μόνιμων κατοίκων τους. Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας έχει έναν διπλό και κάποιες φορές συγκρουόμενο ρόλο, από την μια την εξασφάλιση της απρόσκοπτης συγκοινωνίας και τον εφοδιασμό των νησιών και από την άλλη την εξυπηρέτηση των περιστασιακών επισκεπτών που τα επισκέπτονται για τουριστικούς σκοπούς. Έτσι κάποια νησιά περισσότερο ‘εμπορικά’ απολαμβάνουν συνεχή σταθερή και πολύ συχνή συγκοινωνία με τα αστικά κέντρα και μεταξύ τους ενώ άλλα στηρίζουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση τους στο δίκτυο των ‘άγονων’ γραμμών όπου οι πλοιοκτήτες επιδοτούνται από το κράτος προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες σε αυτά. Στη παρούσα εργασία παρουσιάζεται αρχικά μια γενική επισκόπηση του κλάδου της Ελληνικής Ακτοπλοΐας, και αναφέρονται περιγραμματικά τα προβλήματα που τον διέπουν από οικονομικής σκοπιάς, παρουσιάζονται οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται και το ιστορικό πλαίσιο τους, καθώς τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο εν έτη 2023 με βασικότερο των οποίων την ανάγκη εκσυγχρονισμού του στόλου με πλοία νεότερης τεχνολογίας και φιλικότερα προς το περιβάλλον. Ωστόσο γίνεται αντιληπτή η δυσκολία ανευρέσεως χρηματοδότησης για την ναυπήγηση νέων πλοίων, μιας και οι τραπεζικοί οργανισμοί εμφανίζονται απρόθυμοι σε επενδύσεις στον κλάδο. Στο πλαίσιο των συνθηκών αυτών εξετάζεται η χρηματοοικονομική αξιολόγηση της επένδυσης για την κατασκευή και τη λειτουργία ενός πλοίου που θα δρομολογηθεί σε άγονη γραμμή και θα υποστηρίζονται από το πλαίσιο της κρατικής επιδότησης-αποζημίωσης. Εξετάζονται διάφορα σενάρια λειτουργίας ώστε να διερευνηθεί πιο είναι το πιο συμφέρον τόσο για το κράτος που παρέχει οικονομική επιχορήγηση τόσο και για τον πλοιοκτήτη που επιδιώκει μεγιστοποίηση της απόδοσης του επενδυόμενου κεφαλαίου. Επίσης η περίπτωση ναυπήγησης πλοίου συγκρίνεται με τη περίπτωση αγοράς μεταχειρισμένου και πάλι ως προς το συμφέρον του κράτους και του πλοιοκτήτη. Ως βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τους υπολογισμούς της καθαρής παρούσας αξίας και των αριθμοδεικτών των σεναρίων που εξετάστηκαν είναι το γεγονός ότι τα συμφέροντα πλοιοκτήτη και κράτους είναι ως έναν βαθμό συγκρουόμενα διότι η επιδότηση του κράτους σε ένα παλαιότερης τεχνολογίας μεταχειρισμένο πλοίο είναι συγκρίσιμη με αυτή που θα δινόταν σε ένα πλοίο νέας ναυπήγησης και τεχνολογίας. Ωστόσο για την πλευρά του πλοιοκτήτη η νέα ναυπήγηση απαιτεί μεγάλο επενδεδυμένο κεφάλαιο τόσο από ίδια όσο και από δανειακά κεφάλαια, και ως συνέπεια μικρότερες αποδόσεις, όμως το βασικό κίνητρο για τον πλοιοκτήτη στη περίπτωση νέας ναυπήγησης είναι η δυνατότητα σύναψης μακροχρόνιων συμβάσεων με εξασφαλισμένα έσοδα.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές