Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης - Καταγραφή και ανάλυση μεγεθών λειτουργίας - Αξιολόγηση λειτουργίας και τεχνοοικονομική ανάλυση μεγεθών

Waste Transfer Station EFKARPIA THESSALONIKI. Register and analyze material quantities of operation over last years. Operation evaluation and statistics for economical & management operation. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Οκτωβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 56
 7. ΚΟΜΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΙΟΣ
 9. Αστικά Στερεά Απόβλητα | ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων | Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων
 10. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (ΔΙΑ51)
 11. 15
 12. 5
 13. • Σκορδίλης, Α., Κομνίτσας, Κ., (2004), Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Τόμος Α, Οικιακά και άλλα μη Επικίνδυνα Απόβλητα, Πάτρα, ΕΑΠ
  • Τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά σχέδια της διαχείρισης των αποβλήτων προβλέπουν, για την αποτελεσματικότερη οικονομικά και φιλικότερη προς το περιβάλλον, διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ), την κατασκευή και λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). Στους ΣΜΑ μεταφέρονται τα ΑΣΑ από τις τοπικές αρχές (Δήμοι , Οργανισμοί κλπ) τα οποία μεταφορτώνονται σε μεγαλύτερα οχήματα μεταφοράς και κατόπιν οδηγούνται στον χώρο τελικής διάθεσης (πχ. ΧΥΤΑ). Υπάρχει η δυνατότητα τα ΑΣΑ να συμπιεστούν στον χώρο του ΣΜΑ ώστε να γίνεται αποδοτικότερη διαχείριση στο σύνολο της διαδικασίας.

               Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να μελετήσει το σύστημα διαχείρισης των ΑΣΑ στον ΣΜΑ Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης.  Αναφέρεται το είδος και ο τρόπος λειτουργίας του ΣΜΑ, οι συμμετέχοντες δημόσιοι φορείς και Δήμοι  και η ανάλυση των ποσοτήτων μαζών ΑΣΑ που διαχειρίζονται από τον ΣΜΑ Ευκαρπίας. Επίσης γίνεται και οικονομική ανάλυση ώστε να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα της λειτουργίας του ΣΜΑ.

   Στον ΣΜΑ Ευκαρπίας πραγματοποιείται η μεταφορά ΑΣΑ από τους Δήμους, η συμπύκνωση με πρέσες και στη συνέχεια η άμεση μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης με μεγαλύτερης χωρητικότητας οχήματα.

   Μελλοντικά (και ανάλογα με τις εθνικές οδηγίες διαχείρισης) θα μπορούσαν να συνδυαστούν και επιπλέον επεξεργασίες όπως πχ. διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών, διαλογή υλικών προς καύση , βραχυχρόνια αποθήκευση κλπ.

   Ο ΣΜΑ έχει σημαντική συνεισφορά στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων καθώς είναι ο ενδιάμεσος κρίκος της αλυσίδας αποκομιδής και τελικής διάθεσης.

  • Once waste is collected it must be transported to a waste processing or

   disposal facility. If these facilities are far from where the waste is collected, it

   may be more cost effective to consolidate waste into higher capacity trucks

   at a transfer station located closer to the collection routes for transport to the

   facilities than to transport the waste directly in the collection vehicles to the

   appropriate facility. This procedure, known as waste transfer, is increasingly

   being used worldwide to reduce total waste collection and transportation costs.

   The future planning at National (or Regional) way of waste management forecasts the installation and existence of Waste Transfer Stations (WTS). Instead of transferring wastes (solid urban waste) directly to the disposal area by local authority (municipal) the new way is that the local authority carry over the wastes to WTS and after that the wastes moved to disposal area from WTS using larger vehicles. Also waste compression ability at the WTS facilities increasing the capacity of transportation vehicles.

   As both European Union & Greece setting priorities to a more effective Waste Management plan and procedures, the operation of WTS is an important issue. Is the first step to futured whole waste processing (such as re-use, recycle etc.)

   This study analyzes the WTS located at Efkarpia Thessaloniki and begins to operate at March 2017. This WTS serves the North-West area of Thessaloniki region consists from eleven city sections. It analyzing the impact of the WTS at social, financial & environmental issues. The final scope is to prove the advantages of the operation compared to the previous waste processing techniques.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.