Απαιτήσεις επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε ακίνητα προς ενοικίαση. Γνώσεις, στάσεις και απόψεις του κοινού.

Energy efficiency upgrading requirements for rental residential properties in Athens Greece. Homeowners’ behaviour and awareness. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΪΤΑΣ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 25 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 206
 7. ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ, ΣΟΦΙΑ
 8. Γιάνναρου, Σοφία | Κοντολέων, Κάρολος Νικόλαος | Ευθύμιος Ζέρβας
 9. Ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων, Ενεργειακή πολιτική, Συμπεριφορά ιδιοκτητών, Εμπόδια, Κίνητρα, Περιβαλλοντική Ηθική
 10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
 11. 10
 12. 53
  • Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής πρέπει επειγόντως να δοθεί προτεραιότητα στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον κτιριακό τομέα αποτελεί πρωταρχικό μέλημα στην ευρωπαϊκή πολιτική, προτείνοντας την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα για το 2050, στοχεύοντας στη σταδιακή μετάβαση σε ουδέτερη (με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα) κλιματική οικονομία. Η Ελληνική νομοθεσία ευθυγραμμιζόμενη με τις ευρωπαϊκές οδηγίες θέσπισε νόμους για την ενεργειακή αξιολόγηση και πιστοποίηση ενώ παρείχε και οικονομικά κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμισή των κτιρίων. Ωστόσο, ο ρυθμός και το επίπεδο της αναβάθμισης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μείνει πίσω από τους επίσημους στόχους, οι οποίοι μοιάζουν εξωπραγματικοί και απολύτως ανέφικτοι. Οι ιδιοκτήτες θα υποχρεωθούν να προχωρήσουν σε μια ριζική και με μεγάλο κόστος αναβάθμισή των ενεργοβόρων κατοικιών τους. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στον τομέα των κατοικιών, όπου το κόστος και τα οφέλη των μέτρων ενεργειακής απόδοσης απασχολούν έντονα τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενοικιαστές. Η παρούσα εργασία επιδιώκει να διερευνήσει την συμπεριφορά των ιδιοκτητών ακινήτων προς ενοικίαση, τις προθέσεις, τις ευαισθησίες, τις ανησυχίες, τα κίνητρα, τις απορίες ή τους ενδοιασμούς που έχουν ως προς την ενεργειακή αναβάθμιση των διαμερισμάτων τους σε επίπεδο πόλης (Αθήνα), χρησιμοποιώντας δομημένα ερωτηματολόγια. Στα αποτελέσματα της έρευνας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής: α) ο κύριος παράγοντας που κινητοποιεί τους ιδιοκτήτες  είναι η βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό της κατοικίας με ποσοστό 93% και ακολουθεί η αναβάθμιση της αξίας του ακινήτου με 84%. Τα μεγαλύτερα εμπόδια αφορούν σε οικονομικούς λόγους, όπως οι αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών με 86% και ο φόβος των επιπλέον χρεώσεων πέραν του αρχικού προϋπολογισμού με 76%, γ) οι νεότεροι σε ηλικία ιδιοκτήτες με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης παρουσιάζουν σε μεγαλύτερα ποσοστά περιβαλλοντικές ανησυχίες, αντιλαμβάνονται την έννοια της περιβαλλοντικής ηθικής, την επιτακτική ανάγκη αλλά και τα οφέλη της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται στις κατοικίες, είναι περισσότερο ενημερωμένοι καθώς γνωρίζουν καλύτερα την υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού τομέα, όπως και τις διαδικασίες ενεργειακής αναβάθμισης και πιστοποίησης, κινητοποιούνται πιο εύκολα, εμφανίζουν λιγότερους δισταγμούς και βλέπουν λιγότερα εμπόδια στην ανακαίνιση.

  • Eliminating the CO2 emissions of the building sector is a compelling need in order to fight climate change. Mitigating Energy consumption in building stock is the primary concern of European Union policies, recommending the enhancement of the buildings energy efficiency, aiming towards a gradual transition for carbon neutral economy until 2050, as a long-term goal. However, the rate of the building stock upgrading is relatively low and far from desired outcome, which in many European Union members-states seems unreal and unfeasible. Homeowners will be obliged to improve the energy efficiency of their properties through expensive and high scale renovation. This is a rather problematic situation in building sector where the upgrading cost and benefits concern homeowners and tenants as well. This survey is aiming to examine the attitude of homeowners who rent their properties, their opinions, awareness, doubts, motivations and barriers about their renovation. The survey is taking place in Athens, Greece, using structured questionnaires. The findings include among others a) enhancing the thermal comfort, responded by 93% and increasing the value of the house, responded by 84% were the main drivers, b) difficulties about older financial obligations and hidden transaction cost responded by 86% and 76% respectively were the main barriers. c) younger individuals with higher level of education show heightened concern about environmental protection, acknowledging the issues of environmental ethics and the benefits of energy consumption reduction, furthermore they are better informed about the current situation of the available residential buildings and required evaluation, certification and upgrading procedures, facing less barriers and motivating easier towards energy efficiency renovation.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές