Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, επιδράσεις και προοπτικές του τουρισμού Yachting και Ιστιοπλοΐας σε έναν ώριμο τουριστικό προορισμό. Η περίπτωση της Μυκόνου

Characteristics of development, effects and prospects of Yachting and Sailing tourism in a mature tourist destination. The case of Mykonos. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΜΙΧΑΗΛΙΑ ΒΑΛΒΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 78
 7. Κυριακάκη, Άννα
 8. Κυριακάκη, Αννα | Σταυριανέα, Αικατερίνη | Στεργίου, Δημήτριος
 9. Τουρισμός Yachting & Ιστιοπλοϊας | Βιώσιμη Aνάπτυξη | Μύκονος
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων/ΔΤΕ 51
 11. 2
 12. 22
 13. 6
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Παραρτήματα
 15. Ανάπτυξη και Περιβάλλον στον Τουρισμό/Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π.
  • Η Μύκονος με μία ακτογραμμή 89 χιλιομέτρων, με παραδοσιακούς και αυθεντικούς οικισμούς και μία κομβική θέση στο Αιγαίο αποτελεί έναν παγκόσμιο πόλο έλξης για τον τουρισμό ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Το νησί έχει μακροχρόνια παρουσία στα τουριστικά δρώμενα της Χώρας και βρίσκεται σε ένα ώριμο στάδιο τουριστικής ανάπτυξης, με το τουριστικό προϊόν του να έχει προσαρμοστεί στη ζήτηση, που τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται κυρίως στη διασκέδαση και το fine dining. Οι υπηρεσίες που παρέχονται μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη και στο νησί δραστηριοποιούνται επαγγελματίες με πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση. Παρόλα αυτά όσον αφορά τον θαλάσσιο τουρισμό η προσφορά είναι μεν σε ικανοποιητικό επίπεδο αλλά δεν μπορεί να καλύψει την ολοένα και αυξανόμενη ποσοτικά και ποιοτικά διεθνή ζήτηση.

   Προτείνεται ένας νέος τουριστικός σχεδιασμός με στόχευση στον θαλάσσιο τουρισμό που εκτός της νέας μαρίνας θα περιλαμβάνει αναβάθμιση και εμπλουτισμό των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών. Με την ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε διερευνήθηκαν οι απόψεις των επαγγελματιών του χώρου, καταγράφονται τα χαρακτηριστικά της προσφοράς και της ζήτησης του τουρισμού yachting και ιστιοπλοΐας και διερευνώνται οι επιδράσεις και οι πιθανές ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στη Μύκονο. Τέλος, αξιολογούνται οι δυνατότητες και εκτιμώνται οι τρόποι, με τους οποίους ο τουρισμός yachting και ιστιοπλοΐας μπορεί να συντελέσει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με τις σύγχρονες τουριστικές τάσεις.

  • Mykonos island with a coastline of 89 kilometers, traditional and authentic settlements and a key position in the Aegean Sea is a global attraction for marine tourism. The tourist product of the island has adapted to demand, which especially in recent years is
   entertainment and fine dining. The services provided can cover every need and professionals with many years of experience and expertise are active on the island. However, as far as maritime tourism is concerned, the supply is less than satisfactory and cannot meet the ever-increasing demand both quantitatively and qualitatively.
   A new design is proposed aimed at marine tourism which, apart from the new marina, will include upgrading and enriching the services already provided. The qualitative research selected explores the views of professionals in the field, records the supply and demand characteristics of yachting and sailing tourism and explores the effects and potential opportunities for sustainable development of marine tourism in Mykonos. Finally, the possibility and the ways are assessed, based on structured interviews by professionals in the field, by which yachting and sailing tourism can reduce mass tourism and contribute to a sustainable development in line with modern tourism trends.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές