Γονικό άγχος στην τήρηση υγειονομικών μέτρων ασφαλείας για τον Covid-19 από μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης στο σχολικό περιβάλλον την περίοδο της άρσης των περιοριστικών μέτρων

Parental anxiety in adherence to safety measures against Covid-19 by elementary school students in the school environment when restrictive measures ended (english)

 1. MSc thesis
 2. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 87
 7. Τζανάκης, Μανόλης
 8. Τζιάλλας, Δημήτριος | Σκαπινάκης Πἐτρος
 9. γονικό άγχος | υγειονομικά μέτρα | σχολικό περιβάλλον | Covid-19
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας/ ΔΜΥ61
 11. 1
 12. 3
 13. 78
 14. Περιλαμβάνει πίνακες και διαγράμματα
  • Η πανδημία του COVID-19 επέφερε μακροχρόνιες απαιτήσεις στους γονείς που συμβάλλουν σε υψηλότερο άγχος σχετικά με την τήρηση των υγειονομικών μέτρων ασφαλείας  από μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον. Η επίδραση του γονικού άγχους αγγίζει τους γονείς, τα παιδιά και ταυτόχρονα επηρεάζει την σχέση τους.

  • The COVID-19 pandemic has placed long-term demands on parents contributing to higher anxiety about health safety measures being followed by elementary school students in the school environment. The effect of parental stress is extended to parents, children and the same time affects their relationship.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές