ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

INVESTIGATION OF NURSES" BELIEFS AND POSITIONS REGARDING THE FRAMEWORK OF EVALUATION IN THE PUBLIC SECTOR (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΓΑΘΗ ΠΑΠΙΓΓΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 23
 7. ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ,ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ , ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ,ΑΠΟΨΕΙΣ,ΣΤΑΣΕΙΣ
 10. ΔΜΥ51
 11. 9
 12. 2023
 13. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ,ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ , ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ,ΣΤΑΣΕΙΣ,ΑΠΟΨΕΙΣ.
 14. 74
  • Η ποιότητα των υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα έχει χαρακτηριστεί ένα σημαντικό δείκτης για την αποτελεσματικότητα των υπηρσειών και την ικανοποιήση των πολιτών από από αυτές. Ωστόσο, οι ποιοτικές υπηρεσίες σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την αποδοτικότητα των ίδιων των εργαζομένων, με αποτέλεσμα η αξιολόγηση αυτής να χαρακτιρίζεται ως σημαντικός δείκτης για την ολιστική αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών. Με την παρούσα εργασία λοποόν, η οποία στηρίζεται στην ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων, διευρυνώνται οι απόψεις και οι στάσεις των νοσηλευτών σε μονάδες υγείας ως προς τη διαδικασία της αξιολόγησης που τους εφαρμόζεται. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 136 άτομα που εργάζονται στο ΓΝ Παπανικολαόυ Θεσσαλονίκης ως νοσηλευτές. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ότι ενώ διαθέτουν γενικά θετικές στάσεις για τη διαδικασία της αξιολόγησης, επιβεβαιώνεται η αντίληψη ότι συνιστά εξωτερικό μέσο ελέγχου για τους εργαζόμενους. Βέβαια, αναγνωρίζουν την αντικειμενική φύση της αξιολόγησης και τα οφέλη αυτής. 

  • The quality of services in the public sector has been characterized as an important indicator for the effectiveness of services and citizens" satisfactions with them.However quality services are largely related with efficiency of the employees themselves,with the rezult that this evaluation is characterized as an important indicator for the holistic evaluation of public services.The evaluation of human resources is now a reality and is promoted in the Public Sector at regular intervals  with the aim of improving those elements  that hinder the efficiency of services.In the same way ,the evaluation process has been promoted in the health sector.,where it has been recognized that human resources managments is deemed necessary to evaluate  employees and their efficiency  in terms of the good of health.

   The search sample consisted of 136 people who work at the Papanikolaou Hospital in Thesaloniki as nurses.The results of the survey showed that while they generally have positive attitudes towards the evaluation process,the perception that it constitutes an external means of control for emplyees is confirmed.Of course ,they recognise the objective nature of the evaluation and its benefits. 

 15. Hellenic Open University
 16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.