Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στο ΣΤ ΕΦΚΑ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης στη μετα COVID-19 εποχή

Management of human resources at ST EFKA Kalamaria Thessaloniki in the post-COVID-19 era (english)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. Mανωλιτζάς, Παναγιώτης
 8. Γκανάς, Αντώνιος
 9. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, εργασιακή ικανοποίηση, παράγοντες ικανοποίησης
 10. Βασικές Αρχές Διοίκηση Διαχείρισης (Managmement) Υπηρεσιών Υγείας
 11. 5
 12. 2
 13. 13
 14. διαγράμματα, γραφήματα περιλαμβάνονται
  • Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού είναι ένα καίριο ζήτημα που άπτεται των εσωτερικών λειτουργιών ενός οργανισμού και έχει άμεση συσχέτιση με την αποτελεσματική του απόδοση. Καθώς η δημόσια διοίκηση υιοθετεί νέους τρόπους διακυβέρνησης θεωρείται αναγκαίο να ενσωματωθεί η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στο πυρήνα της στρατηγικής των οργανώσεων. Στην αλλαγή που παρατηρείται σημαντική επίδραση είχε και η πρωτόγνωρη COVID-19 εποχή, η οποία επαναπροσδιόρισε τη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών εισάγοντας την εξ αποστάσεως λειτουργία τους. Οι καινούριες συνθήκες λειτουργίας είχαν αντίκτυπο στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων θέτοντας προκλήσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν χωρίς προηγούμενη εμπειρία.
  • Human resource management is a key issue that affects the internal operations of an organization and has a direct correlation with its effective performance. As the public administration adopts new ways of governance, it is considered necessary to integrate human resource management into the core of the organizations' strategy. The unprecedented COVID-19 era also had a significant impact on the observed change, which redefined the operation of public organizations by introducing their remote operation. The new operating conditions had an impact on the job satisfaction of the employees by posing challenges that they were asked to manage without previous experience.
 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές