Η διερεύνηση της επίδρασης της πανδημίας Covid 19 στην επαγγελματική υγεία των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς

The investigation of the Covid-19 pandemic impact on the occupational health of the working staff of Kastoria General Hospital. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 120
 7. Κωνσταντινίδης Θεοχάρης
 8. Κωνσταντινίδης Θεοχάρης | Σαρίδη, Μαρία | Σαράφης Παύλος
 9. Επαγγελματική ασφάλεια | Επαγγελματική εξουθένωση | Επαγγελματική υγεία | Εργασιακό περιβάλλον | Πανδημία Covid-19 | Yγειονομικό προσωπικό | Φόβος
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας/ΔΜΥ51 Υπηρεσίες υγείας / Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και προκλήσεις - Επαγγελματική υγεία στους χώρους των υπηρεσιών υγείας.
 11. 1
 12. 40
 13. 109
 14. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η επιδημιολογική έξαρση της νόσου Covid-19, πέραν των ριζικών ανακατατάξεων που προκάλεσε σε κάθε πτυχή του καθημερινού βίου των πολιτών, ανέδειξε και με τον πλέον εμφατικό τρόπο τις διαχρονικές αδυναμίες και τα προβλήματα των συστημάτων υγείας, καθιστώντας σαφές ότι δεν ήταν κατάλληλα δομημένα στο να αντιμετωπίσουν και διαχειριστούν τέτοιου είδους καταστάσεις. Η άμεση λήψη αποφάσεων, η διαλογή των ασθενών, η έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση, σε συνδυασμό με τους περιορισμένους πόρους, επέφεραν αρνητικές επιπτώσεις στην επαγγελματική υγεία των εργαζομένων, οι πτυχές της οποίας έχουν άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο στην ατομική τους ευημερία, στους ασθενείς, καθώς και στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης
  • The spreading of the Covid-19 pandemic, beyond radical rearrangements that caused in every aspect of the daily life of citizens, highlighted in the most emphatic way the chronic weaknesses and problems of the health systems, confirming that they were not properly structured to deal with and manage such situations. The immediate decision-making, triage patients, valid and timely diagnosis, combined with limited resources, have had a negative impact on the occupational health of employees, aspects of which have a direct and indirect impact on their individual well-being, on patients, as well as on the health care system
 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές