ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ Η/ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 17 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 115
 7. ΡΩΞΑΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
 8. Ικανοποίηση ασθενών, ποιότητα υπηρεσιών υγείας, στεφανιογραφία, αγγειοπλαστική, βραχεία νοσηλεία, φροντίδα υγείας
 9. Υπηρεσίες υγείας/Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και προκλήσεις - Ποιότητα υπηρεσιών υγείας, πληροφοριακά συστήματα και νέες τεχνολογίες - Ποιότητα υπηρεσιών υγείας ανά ασθένεια ή ομάδα ασθενών
 10. 3
 11. 4
 12. 68
  • Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της ικανοποίησης των ασθενών που υποβάλλονται σε στεφανιογραφία ή/και αγγειοπλαστική σε δημόσιο νοσοκομείο και η σύγκριση της ικανοποίησης των ασθενών που παρακολουθούνται στη βραχεία νοσηλεία έναντι εκείνων που διανυκτερεύουν στο νοσοκομείο.

   Υλικό και μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός το διάστημα Μάρτιος – Απρίλιος 2023 σε δείγμα 77 ασθενών μετά από ενυπόγραφη συγκατάθεσή τους. Πρόκειται για μία συγχρονική μελέτη με ερωτηματολόγιο. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε ανώνυμα μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας των ασθενών. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε έχει αναπτυχθεί και εφαρμοστεί σε προηγούμενη μελέτη σε ελληνικό πληθυσμό.

   Αποτελέσματα: Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών δήλωσε ικανοποιημένο από την ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. Επίσης υψηλή ήταν η συνολική ικανοποίηση των ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας που έλαβαν, ενώ μάλιστα δεν το ανέμεναν σε αυτό το βαθμό πριν την εξέταση. Χαμηλότερη, αλλά αρκετά υψηλή ικανοποίηση είχαν οι ασθενείς από τις διοικητικές υπηρεσίες. Μεταξύ βραχείας και κλινικής, οι ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στην κλινική φάνηκαν πιο ικανοποιημένοι από τις εγκαταστάσεις σε σχέση με τους ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στη βραχεία, χωρίς η διαφορά αυτή να αποδεικνύεται στατιστικά σημαντική.

  • Aim: The aim of this study is to investigate the satisfaction of patients who undergo coronary angiography and/or percutaneous coronary angioplasty in a public hospital and to compare the satisfaction of patients who are monitored in the one-day clinic versus the satisfaction of these patients who stay overnight in the hospital.

   Materials and methods: This study was conducted at the Athens Hellenic Red Cross General Hospital "Korgialeneio - Benakeio" during March and April 2023 in a sample of 77 patients after their informed consent. This is a cross-sectional study using a questionnaire. The questionnaires were completed anonymously after hospitalization had been completed. The questionnaire used has been developed and applied in a previous study in a Greek population.

   Results: The majority of patients reported satisfaction with the medical and nursing care they received. The patients' overall satisfaction with the healthcare services was also high, even though they did not expect it to this extent before the examination. Patients were less satisfied with administrative services. Comparing one-day clinic and overnight stay, patients treated overnight in the ward appeared more satisfied with the facilities than patients treated in the one-day clinic, a difference which was not statistically significant.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές