Διερεύνηση ύπαρξης ηθικού αδιεξόδου, εργασιακού στρες και ψυχοσωματικής εξουθένωσης στο προσωπικό των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, πριν αλλά και κυρίως κατά τη διάρκεια της Πανδημίας Covid-19.

Investigation of the existence of moral impasse, work stress and psychosomatic burnout in the staff of Primary Health Care structures, before and especially during the Covid-19 Pandemic. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΠΕΤΡΟΣ ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 91
 7. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ
 8. ΗΘΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΤΡΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
 9. ΔΜΥ61
 10. 1
 11. 5
 12. 124
  • Σε ερευνητικό επίπεδο στην Ελλάδα παρατηρείται γενικότερη ένδεια μελετών αναφορικά με την πιθανότητα ύπαρξης ηθικών αδιεξόδων, εργασιακού στρες και ψυχοσωματικής εξουθένωσης, με τα οποία μπορεί να έρχονται αντιμέτωποι οι υγειονομικοί της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οι όποιες σχετικές μελέτες έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα αφορούσαν προσωπικό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να διερευνηθούν οι σκέψεις, οι ανησυχίες, τα αδιέξοδα, η επίδραση της εργασιακής καταπόνησης, όπως επίσης η ανίχνευση άγχους ή κατάθλιψης στο υγειονομικό προσωπικό που υπηρετεί στην ΠΦΥ. Ιδιαίτερα μάλιστα κατά την περίοδο της Πανδημίας οι εργασιακές απαιτήσεις πολλαπλασιάστηκαν, ο κίνδυνος μόλυνσης από τον Covid κατέστησε απαραίτητη την εισαγωγή νέων διαδικασιών και πρωτοκόλλων, η διαχείριση αρκετών οξέων και χρόνιων περιστατικών άλλαξε μορφή, προστέθηκε η διεκπεραίωση του εμβολιαστικού προγράμματος κ.α. Όλα αυτά έθεσαν το προσωπικό μπροστά σε νέες ευθύνες. Οι εργαζόμενοι προσπάθησαν παράλληλα με την τακτική τους εργασία να αφιερώσουν χρόνο σε τηλεδιασκέψεις κι αλλεπάλληλες εκπαιδεύσεις, αφομοιώνοντας ένα πλήθος πληροφοριών και οδηγιών που κλήθηκαν να εφαρμόσουν ταχέως, ώστε να προσφέρουν αποτελεσματικότερα στις πρωτόγνωρες υγειονομικές συνθήκες διαφυλάσσοντας παράλληλα κατά το δυνατό την υγεία τους και την υγεία των δικών τους ανθρώπων. Θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμο να αποτιμηθεί το σωματικό και ψυχολογικό αποτύπωμα όλων αυτών των γεγονότων στους υγειονομικούς της ΠΦΥ.
  • At the research level in Greece, there is a general lack of studies regarding the possibility of moral impasses, work stress and psychosomatic burnout, which can be faced by primary health care workers. Any relevant studies that have been prepared to date have concerned staff of the Intensive Care Units. It would be particularly interesting to investigate the thoughts, concerns, impasses, the effect of work strain, as well as the detection of anxiety or depression in the health staff serving in the PHY. Especially during the Pandemic period, the work requirements multiplied, the risk of infection by Covid made it necessary to introduce new procedures and protocols, the management of several acute and chronic cases changed form, the processing of the vaccination program was added, etc. All this put the staff in front of new responsibilities. In addition to their regular work, the employees tried to devote time to teleconferences and successive trainings, assimilating a multitude of information and instructions that they were asked to implement quickly, in order to provide more effectively in the unprecedented health conditions while at the same time protecting their health and the health of their employees as much as possible. their own people. It would be particularly useful to assess the physical and psychological impact of all these events on PHY health workers.
 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές