Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου των εγχώριων φαρμακοβιομηχανιών

Financial Analysis of Domestic Pharmaceutical Industries - in Greece (english)

 1. MSc thesis
 2. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 17 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 131
 7. Θεόδωρος Ρούπας
 8. Ρούπας, Θεόδωρος | Γεώργιος Φραγκιαδάκης | Δημήτριος Νιάκας
 9. Χρηματοοικονομική Ανάλυση | Μέθοδος Αριθμοδεικτών | Φαρμακοβιομηχανίες | Altman’s Z-Score
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας/ΔΜΥ60 Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείρηση Υπηρεσιών Υγείας
 11. 1
 12. 21
 13. 12
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες
 15. Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείρηση Υπηρεσιών Υγείας
  • Η Διπλωματική διατριβή μελετά την Χρηματοοικονομική ανάλυση των ελληνικών Φαρμακοβιομηχανιών την δεκαετία 2011-2020. Μέχρι το 2017 υπήρξε συνεχόμενη ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας, μετά την έξοδο της χώρας από το «μνημόνιο» το 2018 υπήρξε ανάκαμψη των οικονομικών μεγεθών. Στον χώρο της φαρμακευτικής αγοράς υπήρξε μια συνεχόμενη μείωση των τιμών των ΣΥ.ΦΑ., μείωση του δημοσιονομικού μεριδίου της φαρμακευτικής δαπάνης αλλά και αύξηση του κέρδους των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

   Οικονομικά στοιχεία για την χρηματοοικονομική ανάλυση των τεσσάρων από τις μεγαλύτερες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες αντλήθηκαν από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των εταιριών. Χρησιμοποιήθηκαν 17 αριθμοδείκτες. Στους αριθμοδείκτες κερδοφορίας και (ρευστότητας) είχαμε κατά τα πρώτα χρόνια της εξεταζόμενης περιόδου μείωση, λόγω της συνεχούς μείωσης των τιμών του ΣΥ.ΦΑ. αλλά και λόγω της επιβολής του Rebate και Clawback. Μετά στην συνέχεια υπήρξε άνοδος λόγω της αύξησης του κέρδους των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. αλλά και της αύξησης του όγκου πωλήσεων.

   Προοπτικά, οι Ελληνικές Φαρμακοβιομηχανίες μπορούν να εξελιχθούν είτε ενισχύοντας την ήδη αξιόλογη θέση που έχουν στην Ευρωπαϊκή αγορά με μεγαλύτερη διείσδυση στο χώρο των γεννοσήμων φαρμάκων, είτε αναζητώντας νέες αγορές. Ακόμη, έχουν την δυνατότητα να επενδύσουν στο R&D με τον νόμο για επιστροφή του clawback στις εταιρίες για επενδύσεις.

  • This thesis is evaluating financial analysis of Greek pharmaceutical companies during decade 2011-2020. Up to 2017 there was a continuous economic recession. After the exit of the country from memorandum on 2018 there was a slight rebound of key financial figures. In pharmaceutical products there was a continuous decrease of  prescribing drugs prices, decrease of public expenditure, but at the  sometime increase of market profit of non prescribing (OTC) drugs.

   Financial data for the financial analysis of 4 bigger pharmaceutical company balance sheets have been retrieve and 4 different financial statements have been used. A big decrease of current and profitability and liquidity ratios have been occurred during the first period due to prescribing drugs prices decrease as well as the enhance of clawback and rebate by the public health economics system. Later,  an increase was occurred due to no prescribing (OTC) drugs prices increase.

   Perspectively Greek pharmaceutical companies can he developed by enforcing the already considerable position in the European market with a bigger penetration in the European generics market, or developing new markets (outside Europe). Moreover they have the capability to invest in R&D activities by using the government low for clawback amounts  to be reimbursed and be used for investments.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές