Μικροπλαστικά στο περιβάλλον: πηγές, μέθοδοι μέτρησης, εξέλιξη τους στο περιβάλλον, επιπτώσεις και προτάσεις αντιμετώπισης του φαινομένου - εφαρμογή στη ρύπανση του εδάφους, του νερού, στα τρόφιμα και τον ανθρώπινο οργανισμό

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 25 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 120
 7. ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 8. μικροπλαστικά, πολυμερή, έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα, άνθρωπος
 9. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομμής
 10. 2
 11. 124
  • Το πλαστικό λόγω των χαρακτηριστικών του όπως το γεγονός ότι είναι εύκαμπτο,
   ανθεκτικό, ελαφρύ αλλά και οικονομικό αποτελεί υλικό το οποίο χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η παγκόσμια παραγωγή πλαστικών αυξάνεται ραγδαία, με το έτος 2019 να σημειώνει παγκόσμια παραγωγή πλαστικών 460 εκ. τόνους. Τα τελευταία χρόνια ο όρος «μικροπλαστικά» έχει απασχολήσει αρκετά την επιστημονική κοινότητα. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική εργασία η οποία εξηγεί τι είναι τα μικροπλαστικά, που τα βρίσκουμε και πως τα ανιχνεύουμε. Τα μικροπλαστικά αποτελούν σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 5 mm. Ανάλογα με την προέλευση τους χωρίζονται σε πρωτογενή και δευτερογενή μικροπλαστικά. Διάφορες μελέτες έχουν βρει μικροπλαστικά παντού στο οικοσύστημα, από τον ωκεανό μέχρι την ατμόσφαιρα και το έδαφος. Προκειμένου να γίνει κατανοητό το πρόβλημα της μικροπλαστικής ρύπανσης θα πρέπει να γίνεται σωστά η δειγματοληψία των μικροπλαστικών από το περιβάλλον (νερό, έδαφος, ατμόσφαιρα) ώστε να
   ακολουθήσει ο διαχωρισμός τους και η ποσοτικοποίηση τους. Από την στιγμή που τα
   μικροπλαστικά ανιχνεύθηκαν στο περιβάλλον ήταν αναμενόμενο να προχωρήσουν και στα τρόφιμα, τα ζώα αλλά και στον ανθρώπινο οργανισμό. Τα μικροπλαστικά προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στον ανθρώπινο οργανισμό. Για να περιοριστεί όμως το πρόβλημα των μικροπλαστικών θα πρέπει να γίνουν περισσότερες έρευνες σχετικά με την τύχη του στο περιβάλλον και με τις επιπτώσεις που προκαλεί. Σημαντικό όμως βήμα για τον περιορισμό των μικροπλαστικών στο περιβάλλον είναι η μείωση της χρήσης των πλαστικών προϊόντων και η σωστή διαχείριση τους.


 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές