Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Μεθόδων Συνεργατικού Φιλτραρίσματος (Collaborative Filtering) με δεδομένα Online xρηστών

Design, Implementation and Evaluation of Collaborative Filtering Methods with Online User Data (english)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΟΥΔΗΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 30 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 81
 7. ΠΑΛΙΟΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. Collaborative Filtering, Recommendation Systems,
 9. ΠΛΣ61
 10. 1
 11. 44
  • Η έννοια του συνεργατικού φιλτραρίσματος στις μέρες μας δεν λαμβάνει την κατάλληλη αναγνωρισιμότητα  από το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου παρόλο που έχει έναν από τους βασικότερους ρόλους σε αυτό. Ο τρόπος λειτουργίας του συνεργατικού φιλτραρίσματος δεν είναι εμφανής στου χρήστες άμεσα οπτικά, αλλά αντιθέτως μπορούν να παρατηρήσουν μόνο το αποτέλεσμα της χρησιμότητας του. Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αποτελείται από ένα θεωρητικό τμήμα το οποίο βοηθάει τον αναγνώστη να κατανοήσει την έννοια του συνεργατικού φιλτραρίσματος, τα είδη του συνεργατικού φιλτραρίσματος αλλά και την χρησιμότητα του στην σημερινή εποχή.  Στο δεύτερο τμήμα της εργασίας, παρουσιάζεται η υλοποίηση ενός προγράμματος με χρήση του συνεργατικού φιλτραρίσματος. Το πρόγραμμα προτείνει ταινίες με βάση τα στοιχεία από τους καταχωρημένους χρήστες που έχουν εισαχθεί σε μία βάση δεδομένων. Ο νέος χρήστης μπορεί μέσα από το πρόγραμμα, να επιλέξει αν θα παρακολουθούσε τις προτεινόμενες ταινίες για να αποδειχθεί αν το πρόγραμμα θα είχε θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα. Για την εισαγωγή δεδομένων στη βάση δεδομένων, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με χρήση google forms από ανώνυμους χρήστες οι οποίοι έπρεπε να εισάγουν ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά και να επιλέξουν όσες από τις κατηγορίες ήθελαν να βαθμολογήσουν τις ταινίες που γνώριζαν είτε θετικά είτε αρνητικά. Τα αποτελέσματα της εργασίας είναι διαφορετικά για κάθε χρήστη ανάλογα με τις προτιμήσεις και την επιλογή κατηγοριών. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας καθώς και μελλοντικές κατευθύνσεις που θα μπορούσαν αν ακολουθήσουν.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές