«Η Ολλανδική τουριστική αγορά. Ο βαθμός ικανοποίησης και οι δυνατότητες βελτίωσης του ελληνικού τουρισμού».

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΟΥ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 26 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 109
 7. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
 8. Ολλανδία
 9. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
 10. 1
 11. 26
 12. 44
  • Περίληψη:

   Η παρακάτω διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η εργασία επικεντρώνεται στην μελέτη της ολλανδικής τουριστικής αγοράς και την σχέση της με την Ελλάδα σαν τουριστικό προορισμό. Οι κύριοι στόχοι της εργασίας είναι: 1)Η ανάλυση της ολλανδικής τουριστικής αγοράς, οι προτιμήσεις, τα χαρακτηριστικά και οι δημοφιλέστερες επιλογές τουριστικών προορισμών της αγοράς. 2) Η παρουσίαση της γενικότερης εικόνας του ελληνικού τουριστικού πακέτου που αντικατοπτρίζεται στην ολλανδική τουριστική αγορά. 3) Η πραγματοποίηση πρωτογενούς έρευνας για την ανάδειξη των προτιμήσεων της ολλανδικής αγοράς σχετικά με το ελληνικό τουριστικό πακέτο. Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας και πιθανοί τρόποι βελτίωσης της ήδη υπάρχουσας κατάστασης του ελληνικού τουριστικού πακέτου.

   Τα σημαντικότερα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας χωρίζονται στα εξής: 1) Η ολλανδική τουριστική αγορά συνδέεται άμεσα με την έννοια του τουρισμού καθώς προσφέρει και η ίδια η χώρα, τουριστικά πακέτα και δέχεται αρκετούς τουρίστες σε ετήσια βάση. Οι κάτοικοι τη Ολλανδίας συνθέτουν τα στοιχεία ενός λαού που επιθυμεί και στοχεύει στην πραγματοποίηση ταξιδιών αναψυχής. Σημαντική μερίδα του πληθυσμού που επισκέφθηκε ή επισκέπται ανα τακτα χρονικά διαστήματα, την Ελλάδα. 2) Μέσω στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών διαφένεται πως ενώ η Ελλάδα ,ως τουριστικός προορισμός, βρισκεταί υωηλά στην λίστα των προτιμήσεων των ολλανδών κατοίκων. Αντιθέτως όμως υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης και προσκόμισης ακόμη μεγαλύτερης μερίδας του πληθυσμού. 3) Η ικανοποίηση οποιουδήποτε καταναλωτή είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί και ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια και συγκέντρωση απο όλους τους εμπλεκόμενους για την επίτευξη του κοινού στόχου. 4) Μέσω της πρωτογενούς έρευνας συμπερένεται κυρίως πως η ολλανδική τουριστική αγορά έχει σχηματίσει μια σχετικά ικανοποιητική εικόνα για το ελληνικό τουριστικό πακέτο. Σε γενικά πλαίσια έιναι ικανοποιημένη. Επίσης τονίζονται τα βασικότερα σημεία που χρήζουν βελτίωσης σύμφωνα με το δείγμα της ολλανδικής αγοράς. Εαν ιδεατά θα μπορούσαν να επιτευχθούν οι αλλαγές εκείνες, τότε είναι πέρα απο πραγματοποιήσιμη η αύξηση των ετήσιων επισκέψεων και εσόδων του ελληνικού τουριστικού πακέτου

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές