Τραπεζικό Μάρκετινγκ

Bank Marketing (english)

 1. MSc thesis
 2. ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΣΤΑΝΑΡΑ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 13 May 2023
 5. Ελληνικά
 6. 74
 7. Κοντογιαννάτος Χαράλαμπος
 8. Χύτης Ευάγγελος
 9. Μάρκετινγκ Μιξ | Bancassurance | Άυλα προιόντα | Ανθρώπινος παράγοντας | Τιμολόγηση
 10. Τραπεζική Διοίκηση
 11. 16
 12. 0
 13. 0
  • Με την παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται ο καταλυτικός ρόλος του μάρκετινγκ στην καθημερινή λειτουργία των τραπεζών, η έναρξη της εφαρμογής του στον τραπεζικό κλάδο, αλλά και το πώς αυτό βοήθησε στην αναβάθμιση των υπηρεσιών των τραπεζών και τελικά στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και στη σημαντική αύξηση της κερδοφορίας τους. Αρχικά παρουσιάζεται η πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από την έναρξή του έως και σήμερα, αλλά και ο ρόλος των εμπορικών τραπεζών στην ομαλή λειτοργία της οικονομίας. Σημαντική είναι η αναφορά στον πολύ σημαντικό ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος. Η παρούσα εργασία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην ανάγκη εφαρμογής του μάρκετινγκ στον τραπεζικό κλάδο, αλλά και στην ανάλυση των παραγόντων του μάρκετινγκ μιξ, οι οποίοι καθορίζουν την επιτυχημένη πορεία τόσο του συνόλου των επιχειρήσεων όσο και των τραπεζών. Παρουσιάζονται λεπτομερώς τα τραπεζικά προιόντα και οι υπηρεσίες που αφορούν το σύνολο των πελατών, όπως οι ιδιώτες, καθώς και οι επαγγελματίες πελάτες, ενώ παράλληλα αποτυπώνονται στο σύνολό τους οι μέθοδοι προσέγγισης προκειμένου για την προώθηση τραπεζικών πωλήσεων, η οποία αποτελεί κομβική υποχρέωση του συνόλο των ατόμων που στελεχώνουν τα τραπεζικά καταστήματα. Τέλος παρουσιάζεται η περίπτωση της τράπεζας Eurobank όπου αναφέρεται η σημαντική αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας της τα τελευταία έτη, αλλά και πολλά από τα προιόντα που συντελούν θετικά στην πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων, άρα και της οικονομίας γενικότερα.
  • This document shows the crucial role of marketing to the everyday functioning of banks, the beginning of marketing implementation to the banking industry and above all the way that marketing helped the upgrade of banking services and finally improved the financial results and profitability. Initially it presents the course of the Greek banking system from the beginning until nowadays and the role of commercial banks to the orderly functioning of economy. So important is the mention of the role of Bank of Greece. This document focuses on the need of marketing implementation to the banking system and to the analysis of the factors of marketing mix, that defines the successful direction of the whole of organizations and banks. It presents analytically the banking products and services that affects the sum of banking clients, like individuals and professionals, while at the same time approaching methods are reflected in order to promote banking products, that is necessary for the whole of employees that staff the bank branches. Finally this document presents the case of Eurobank and refers specifically to the change of the banking functioning model these recent years and to the products that provide positively the progress of Greek organizations and the economy generally.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές