Πως διαμορφώνεται ο τραπεζικός κλάδος στην μετά- Covid19 εποχή : Η περίπτωση των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων στο σύνολο της λειτουργίας και των διαδικασιών τους .

 1. MSc thesis
 2. ΙΣΑΑΚ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 78
 7. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ -ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
 8. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - COVID19
 9. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ - ΔΕ
 10. 62
 11. 28
 12. 34
  • Ο βασικός σκοπός της εργασίας εντοπίζεται στην μελέτη και ανάλυση του βαθμού στον οποίο η πανδημία έχει επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα και στο κατά πόσο οδήγησε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του . 

  • The main purpose of this thesis is to study and analyze the extend to witch the covid 19 haw affected the way the banking sector operates in Greece and how haw led to the implementation of action related to the digital transformation of thiw sector of activity .

 13. Hellenic Open University
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.