Συγκριτική Μελέτη επί της ψηφιακής επικοινωνίας του Θέατρο Πορεία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος την περίοδο της πανδημίας.

Comparative Study on the digital communication of the Poreia Theatre with the State Theater of Northern Greece during the pandemic period. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 17 May 2023
 5. Ελληνικά
 6. 87
 7. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 8. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 10. Κοινωνικών επιστημών
 11. 4
 12. 4
 13. 4
 14. Συγκριτική Μελέτη επί της ψηφιακής επικοινωνίας του Θέατρο Πορεία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος την περίοδο της πανδημίας.
  • Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να εξετασθεί ο τρόπος αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων από τους θεατρικούς οργανισμούς δίνοντας έμφαση στον τρόπο επικοινωνίας τους με το κοινό, και συγκεκριμένα στο τρόπο διαχείρησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά την περίοδο της πανδημίας.

  • In this paper, an attempt is made to examine how theatre organizations are dealing with comtemporary challenges, with emphasis on how communicate with their audiences and specifically how they  manage sosial media.

 15. Hellenic Open University
 16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.