Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Μεθόδων για τον Προσδιορισμό Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Ουσιών στο Ελαιόλαδο

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ
 3. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ)
 4. 19 Μαρτίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 164
 7. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ
 8. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΚΑΜΠΟΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 9. olive oil
 10. ΠΣΧΒΑ
 11. 26
 12. 44
 13. ΕΙΚΟΝΕΣ, ΣΧΗΜΑΤΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, ΦΑΣΜΑΤΑ ΜΑΖΑΣ
  • Το ελαιόλαδο είναι ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα που παράγονται στην περιοχή της Μεσογείου. Σαν είδος διατροφής αποτελεί σημαντική πηγή ενέργειας και θρεπτικών ουσιών που παίζουν σπουδαίο ρόλο στην υγεία.

   Ο καρπός της ελιάς είναι επιρρεπείς σε διάφορες ασθένειες που προκαλούνται από παράσιτα, μύκητες και ζιζάνια. Ο δάκος (Bactrocera oleae) είναι ο σημαντικότερος εντομολογικός εχθρός της ελιάς. Προσβάλει μόνο τον καρπό της και προκαλεί τη κύρια ασθένεια των ελαιόδεντρων στις χώρες της Μεσογείου, μειώνοντας τη παραγωγή της ελιάς λόγω της πρόωρης πτώσης της.

   Ο έλεγχος των παρασίτων και των ασθενειών της ελιάς γίνεται μέσω της εφαρμογής φυτοφαρμάκων. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα φυτοπροστατευτικών προϊόντων με διάφορους τρόπους δράσης και η χρήση τους είναι συστηματική ώστε να διατηρείται η παραγωγή του ελαιολάδου σε υψηλά επίπεδα.

   Ωστόσο, τα φυτοφάρμακα εάν δεν χρησιμοποιηθούν με βάσει τις προδιαγραφές των διεθνών οργανισμών (FAO & WHO) μπορεί να επιφέρουν δραματικές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό αλλά και σε ολόκληρο το οικοσύστημα.

   Κατά συνέπεια, η παρακολούθηση των επιπέδων υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων στα προϊόντα της ελιάς είναι απαραίτητη.

   Το κυριότερο πρόβλημα κατά την ανάλυση λιπαρών τροφίμων όπως είναι και το ελαιόλαδο είναι η λήψη καθαρών εκχυλισμάτων διότι μικρές ποσότητες υπολειμμάτων λιπιδίων στα τελικά εκχυλίσματα μπορούν να βλάψουν χρωματογραφικές στήλες και ανιχνευτές.

   Τα κύρια επιθυμητά χαρακτηριστικά των μεθολογιών για την εκχύλιση/ανίχνευση φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο είναι η χαμηλή κατανάλωση οργανικών διαλυτών, ο μικρός χρόνος εργασίας και η χρήση φθηνότερου και αναλώσιμου υλικού. Επιπλέον, λόγω της απαίτησης για την ανίχνευση κάθε φορά χαμηλότερων συγκεντρώσεων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, αυτό έχει προκαλέσει την ανάγκη χρήσης τεχνικών ευαίσθητων, επιλεκτικών και αποτελεσματικών για τον έλεγχο των φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο.

   Σε αυτήν την εργασία, αναφέρονται διάφορες διαδικασίες ανάλυσης καταλοίπων φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο, για την κάλυψη ενός ευρέος φάσματος φυτοφαρμάκων με διαφορετικές φυσικοχημικές ιδιότητες, με όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.


 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές