Δικαιώματα ασθενών και διερεύνηση αλλαγής στάσεων και αντιλήψεων άτυπων φροντιστών, χρονίως πασχόντων, μετά την πανδημία στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

Patients’ Rights and the study of the changing attitudes and perceptions of informal caregivers, of chronically ill people, towards them after the pandemic in Corfu. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΑ
 3. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ)
 4. 13 Μαρτίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 150
 7. Κ. Εμμανουήλ Μέντης
 8. Κα. Θεοφανία Αντωνίου
 9. Χρόνιοι Ασθενείς, Μακροχρόνια Φροντίδα Υγείας, Άτυποι Φροντιστές, Δικαιώματα Ασθενών, Ευθανασία.
 10. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων / Ανθρώπινα δικαιώματα και Σύλλογοι ασθενών
 11. 32
 12. 54
  • Η πανδημία COVID-19 επηρέασε την καθημερινότητα μας, έφερε στο προσκήνιο ποικίλα προϋπάρχοντα προβλήματα και αναζωπύρωσε συζητήσεις σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των ασθενών. Αναμφίβολα οι προκλήσεις με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι οι πολίτες του κόσμου ήταν πολλές και δημιούργησαν ένα πρωτοφανές αντίκτυπο στην σημερινή κοινωνία, ωστόσο άτομα όπου ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι χρόνια πάσχοντες, φαίνεται πως επηρεάστηκαν δυσανάλογα από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Οι άτυποι φροντιστές, όπου συχνά αποτελούν και τον μοναδικό συνδετικό κρίκο του ασθενή με το σύστημα υγείας, αναγκάστηκαν κατά την δύσκολη αυτή περίοδο και για ακόμη μια φορά να αναλάβουν το δύσκολο έργο της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ασθενών αυτών, δίνοντας τους έτσι μια ιδιαίτερη οπτική ματιά όσο αναφορά την επιρροή όπου είχε η πανδημία στα θεμελιώδη αυτά δικαιώματα τους. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να διερευνήθούν οι γνώσεις, οι απόψεις και οι στάσεις των άτυπων φροντιστών υγείας, κατοίκων της Περιφερειακή Ενότητας Κέρκυρας, όπου φροντίζουν χρόνιους ασθενείς, σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών αλλά και το κατά πόσο αυτές επηρεάστηκαν από την εμφάνιση της πανδημίας. Για το θεωρητικό μέρος της διπλωματικής έγινε αναδίφηση σε άρθρα και βιβλία, χρησιμοποιώντας κυρίως της βάσεις δεδομένων PubMed και GoogleScholar. Για το ερευνητικό κομμάτι κατασκευάστηκε γραπτό δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράστηκε σε άτυπους φροντιστές ατόμων με χρόνια νοσήματα και στο Κ.H.Φ.Η του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας σε έντυπη μορφή, ενώ προωθήθηκε και μέσω του διαδικτύου via google forms. Η έρευνα έδειξε πως, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι και στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας οι στάσεις και αντιλήψεις σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών και την ευθανασία ποικίλουν.

  • COVID-19 affected our daily lives, it brought  preexisting problems to light and stirred up discussions related to human and patients’ rights. Undoubtedly there were many challenges brought on by the COVID-19, however socially vulnerable groups, such as the chronically ill, seem to have been disproportionately affected in comparison to the rest of the population. Informal caregivers, often the only connecting link between the patient and the health system, had to once again take on the difficult task of protecting the rights of their loved ones, this giving them a different perspective on how the pandemic impacted patients’ rights. The purpose of this study is to investigate the knowledge, opinions and attitudes of informal health care workers, residents of the Regional Unit of Corfu, where they care for people suffering from chronic diseases, regarding the rights of patients and their "right to die", but also to what extent they were affected by the onset of the COVID-19 pandemic. For the theoretical part of the thesis, articles and books were searched, using the PubMed and GoogleScholar databases, while scientific journals and websites were also searched. A new questionnaire was created which was distributed to the residents of Corfu (and K.I.F.I) in printed form but also via the internet via google forms. The research showed that, as in the rest of Europe, the attitudes and perceptions regarding patients' rights and euthanasia vary in the Regional Unit of Corfu.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές