Συναισθηματική υπερφαγία και άγχος, στρες και κατάθλιψη σε επαγγελματίες υγείας με κυκλικό ωράριο

 1. MSc thesis
 2. ΑΓΑΘΗ ΖΑΜΠΑΚΟΛΑ
 3. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ)
 4. 10 Μαρτίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. ΜΑΡΓΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
 8. συναισθηματική υπερφαγία, άγχος , στρες, κατάθλιψη, βάρδιες, επαγγελματίες υγείας
 9. ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 10. 1
 11. 2
 12. 91
  • Εισαγωγή: Η συναισθηματική υπερφαγία, το άγχος, το στρες και η κατάθλιψη δεν επηρεάζουν μόνο το γενικό πληθυσμό, αλλά παρατηρούνται αυξημένα ποσοστά επιπολασμού σε επαγγελματίες υγείας με κυκλικό ωράριο. Η σωματική και ψυχική υγεία αυτής της κατηγορίας εργαζομένων δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά έχει αντίκτυπο και στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

   Σκοπός: Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διερευνηθεί αν η συναισθηματική υπερφαγία συσχετίζεται με το άγχος, το στρες και την κατάθλιψη στους επαγγελματίες υγείας με κυκλικό ωράριο και αν επηρεάζεται από το φύλο και την ηλικία.

   Μεθοδολογία: Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από 124 ενήλικες επαγγελματίας υγείας με κυκλικό ωράριο , συγκεκριμένα 90 γυναίκες και 34 άνδρες. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη συμπλήρωση ανώνυμου ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική φόρμα, google forms. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι η κλίμακα DASS-21 για τη διερεύνηση του άγχους , του στρες και της κατάθλιψης, και το ερωτηματολόγιο συναισθηματικής υπερφαγίας EMAQ. 

   Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είχε κανονικά επίπεδα άγχους στρες και κατάθλιψης. Βρέθηκαν αρκετές συσχετίσεις μεταξύ των διαστάσεων του άγχους, του στρες και της κατάθλιψης και του ερωτηματολογίου για τη συναισθηματική υπερφαγία.

   Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας συζητήθηκαν σε συνάρτηση με προηγούμενα ευρήματα, καθώς και τους περιορισμούς της παρούσας μελέτης. 


 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές