«Διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών των φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου, για τα ιδιωτικά γυμναστήρια της περιοχής του Λεκανοπεδίου Αττικής»

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΑΣ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 9 Μαρτίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 64
 7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 8. Ποιότητα Υπηρεσιών, Πελατειακή Εμπειρία, Πανταχού Παρουσία Social Media, Ικανοποίηση, Προθέσεις Πιστότητας, Ιδιωτικά Γυμναστήρια.
 9. ΜΔΕ
 10. 26
 11. 6
 12. 46
  • Η σημασία της ποιότητας και της πελατειακής εμπειρίας για έναν οργανισμό / φορέα έχει υποστηριχθεί από πολλούς μελετητές. Για τα επαγγελματικά στελέχη, η κατανόηση των εννοιών της ποιότητας και της καταναλωτικής εμπειρίας και η σπουδαιότητα των στοιχείων που περιλαμβάνουν, σημαίνει ότι θα ωφελήσει τα ιδιωτικά γυμναστήρια να προσφέρουν υπηρεσίες ποιότητας βελτιώνοντας αυτές που υπάρχουν, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών του πελάτη που καταναλώνει το αθλητικό προϊόν. Ο σκοπός της εργασίας είναι η παροχή ορθολογικής πληροφόρησης για την χάραξη κατάλληλης στρατηγικής σύμφωνα με τις απόψεις, τις προθέσεις και τις γνώσεις των Ελλήνων φοιτητών αναφορικά με την καταναλωτική τους εμπειρία σε ιδιωτικά γυμναστήρια. Στην έρευνα πήραν μέρος 209 φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου και απάντησαν με τη μέθοδο της δημοσκόπησης την αξιολόγηση των εννοιών: α) τη ποιότητα υπηρεσιών, β) την εμπειρία του πελάτη, γ) τη παρουσία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις υπηρεσίες γυμναστηρίου, δ) την ικανοποίηση και ε) τις προθέσεις πιστότητας των αθλούμενων. Τα αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν ότι η ποιότητα υπηρεσιών, η πελατειακή εμπειρία με τις τέσσερις διαστάσεις της, η πανταχού παρουσία των social media και η ικανοποίηση, μπορούν να επηρεάσουν τις προθέσεις πιστότητας των αθλούμενων στα ελληνικά ιδιωτικά γυμναστήρια του Λεκανοπεδίου Αττικής.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές