Οικονομική κρίση και ποιοτικές μεταβολές στην κοινωνική οργάνωση του οργανωμένου εγκλήματος στον τομέα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών

Economic crisis and quality changes in the social structure of organized crime in the sector of narcotics trading (english)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 19 February 2023
 5. Ελληνικά
 6. 72
 7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΕΙΡΗΝΗ | ΒΙΔΑΛΗ, ΣΟΦΙΑ
 9. οργανωμένο έγκλημα, εγκληματικά δίκτυα, ναρκωτικά, οικονομική κρίση, πανδημία, κοινωνική κρίση, κοινωνική οργάνωση, μεταβολές
 10. Οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά - εγκληματολογική προσέγγιση
 11. 70
 12. 28
 13. Πέρα από τα όρια. Η Αντεγκληματική πολιτική σήμερα/ Βιδάλη, Σ.
  • Το οργανωμένο έγκλημα συνιστά την πιο δυναμική και ενδεικτική μορφή εγκλήματος με διαστάσεις κυρίως κοινωνικές. Η αλματώδης ανάπτυξη και εξέλιξη του έχει επιφέρει τεράστιες μεταβολές στην μορφολογία του, την κοινωνική του οργάνωση και το modus operandi. Η παγκοσμιοποίηση του εγκλήματος σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας, της πληροφορικής και την διεύρυνση της ελεύθερης αγοράς έχουν αλλάξει ριζικά το τοπίο της εγκληματικότητας. Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί με μία από τις πιο κερδοφόρες δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος, την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Θα επιδιώξει να αποτυπώσει και να σκιαγραφήσει τις ποιοτικές μεταβολές που επιτελέστηκαν κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας στην λιανική αγορά των ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθούν οι μεταβολές στην κοινωνική οργάνωση του οργανωμένου εγκλήματος κατά τις περιόδους αυτές. Μέσα από την ανάδειξη των ποιοτικών μεταβολών που συντελέστηκαν καταδεικνύεται επίσης και η κοινωνική κρίση ως παράγοντας απορρύθμισης και διάρρηξης του κοινωνικού ιστού με ότι αυτό συνεπάγεται. 

  • Organized crime recommends the most powerful and indicative form of crime with social expansions. Its sudden rise and progress have caused changes in its social structure and modus operandi. The crime globalization combined with the technology progress, computer science and the expansion of open market have fundamentally changed the characteristics of the crime. This particular master's dissertation will attempt to study one of the most gainful criminal activities, narcotics trading. The goal to achieve is the depiction and sketching of qualitative changes that have been taken place during the economic and pandemic crisis in the drug retail market in the center of Athens. The aim of the dissertation is to highlight the changes in the social structure of organized crime during those periods. Additionally, the social crisis as disorganization factor of the social fabric will be highlighted.  

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές