Τρισδιάστατη Εκτύπωση Στις Kατασκευές με Έμφαση στο Τσιμέντο

3D Printing in Construction Projects emphasizing in Concrete (english)

 1. MSc thesis
 2. Τζάρας, Νικόλαος
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 56
 7. Κωνσταντακοπούλου, Φωτεινή
 8. Κωνσταντακοπούλου, Φωτεινή
 9. Τρισδιάστατη εκτύπωση | Προσθετική Κατασκευή | Τσιμέντο | Ψηφειακή Μετατροπή | Κατασκευές από τσιμέντο | Εκτυπωτές | 3D Printing | Additive Manufacturing | Digital Conversion | Concrete | Concrete Structures | Printers
 10. 10
 11. 12
 12. Περιέχει πίνακες, εικόνες, διαγράμματα.
  • H τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μία από τις πιο υποσχόμενες βιομηχανίες του 21ου αιώνα. Πρόκειται για μία βιομηχανία η οποία έχει εφαρμογή ήδη σε ένα μεγάλο εύρος κλάδων μεταξύ άλλων της φαρμακοβιομηχανίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ιατρικής, της εκπαίδευσης, της βιομηχανίας τροφίμων και ζαχαροπλαστικής και υπόσχεται στα επόμενα χρόνια να βρει μεγάλη ανταπόκριση στον κατασκευαστικό κλάδο και την αεροναυπηγική και συνεπώς σε ένα όγκο εργασιών πολλών δισσεκατομυρίων. Όπως είναι φυσικό οι διαθέσιμοι χρηματοοικονομικοί πόροι υπόσχονται την περαιτέρω εξερεύνηση και συνεχόμενη ανάπτυξη της. H τρισδιάστατη εκτύπωση στις κατασκευές είναι μια ορολογία που αναφέρεται σε μία τεχνολογική διαδικασία μετατροπής ενός ψηφειακού αρχείου σε στερεά αντικείμενα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων. Παρόλο που η τρισδιάστατη εκτύπωση βρίσκει εφαρμογή σε μικρά κατασκευαστικά έργα, η αδυναμία της προσαρμογής των κατασκευαστικών εταιριών και των μελετητητών-σχεδιαστών αποτελεί ένα εμπόδιο στην περαιτέρω εφαρμογή σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Στη παρούσα διπλωματική εργασία της τρισδιάστατης εκτύπωσης στις κατασκευές με έμφαση στο τσιμέντο θα παρουσιαστούν η ιστορική αναδρομή της ώστε να κατανοηθούν οι δυσκολίες προσαρμογής και εφαρμογής στον κατασκευαστικό κλάδο, οι διάφορες τεχνικές της ώστε να μπορέσει να γίνει κατανοήτη η διαδικάσια καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται καθώς και συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής σε διάφορες περιοχές και να καταλήξουμε στα συμπεράσματα όπου θα αναπτυχθούν τα οφέλη αλλά και μειονεκτήματα της.
  • 3D printing is one of the most promising industries of the 21st century. It is an industry that has already applied in a wide range of disciplines, such as but not limited to the pharmaceutical industry, the automotive industry, the medicine, the education, the food and pastry industry and promises in the coming years to find a great application in the construction and aeronautics industries and therefore in a volume of work of many billions. Therefore, the available financial resources promise its further exploration and its continuous development. 3D printing in construction projects is a terminology that refers to a technological process of converting a digital file into solid objects by the additive process of successive layers. Whilst the 3D printing finds application in small construction projects, the inability of adaptation of construction companies and designers constitutes an obstacle to its further application in large construction projects. Within this dissertation of 3D printing in construction projects with emphasis on cement will be presented its historical background to understand the difficulties of adaptation and application in the construction industry, its various techniques so that the process as well as the materials used can be understood along with specific examples of implementation in different areas and thereafter come to conclusions on the benefits and disadvantages.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.