Ανάπτυξη ενός Application Programming Interface (ΑΡΙ) για την παροχή Πληροφοριών για Δημόσιες Υπηρεσίες με βάση το πρότυπο Core Public Service Vocabulary (CSPV)

Development of an Application Programming Interface (ΑΡΙ) to provide information on Public Sector Services in compliance with the Core Public Service Vocabulary (CSPV) standard (english)

 1. MSc thesis
 2. Παππής, Χρίστος
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 18 September 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 77
 7. Ταμπούρης, Ευθύμιος
 8. Ρήγκου, Μαρία | Καλλές, Δημήτρης
 9. Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση | Σχεδιασμός και Διαχείριση Λογισμικού | Προγραμματισμός | E-Governance
 10. 3
 11. 1
 12. 7
 13. Περιέχει : πίνακες, εικόνες
  • Η εργασία αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη ενός Application Programming Interface (ΑΡΙ) για την παροχή περιγραφών δημοσίων υπηρεσιών με βάση το πρότυπο Core Public Service Vocabulary (CPSV). Τα τελευταία χρόνια η ΕΈ έχει δημιουργήσει ένα πρότυπο για τη δημοσίευση δεδομένων που αφορούν δημόσιες υπηρεσίες (Public Services). Το πρότυπο ονομάζεται Core Public Service Vocabulary (CPSV) αλλά δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί ευρέως. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα μπορεί να βρει κανείς περιγραφές δημοσίων υπηρεσιών σε πολλές πύλες, π.χ. kep.gov.gr, ermis.gov.gr κλπ. Ωστόσο, κανένας τόπος δεν ακολουθεί το πρότυπο CPSV για την περιγραφή των υπηρεσιών. Ο στόχος της εργασίας είναι να προδιαγράφει και να υλοποιήσει ένα ΑΡΙ το οποίο θα μπορεί να κρύψει την πολυπλοκότητα του CPSV και να το κάνει συνεπώς περισσότερο εύχρηστο για χρήση από διαδικτυακές εφαρμογές. Ένα τέτοιο ΑΡΙ έχει ήδη περιγραφεί σε υψηλό επίπεδο στη βιβλιογραφία (Tambouris 2018, Stamatis et al. 2019). Σκοπός είναι να προδιαγραφεί περισσότερο αναλυτικά και να υλοποιηθεί σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Επιμέρους στόχοι Η μελέτη και κατανόηση του μοντέλου CPSV και σχετικών τεχνολογιών Η προδιαγραφή ενός ΑΡΙ για το CPSV Η υλοποίηση του ΑΡΙ για το CPSV με χρήση κάποιου framework Η πιλοτική χρήση και αξιολόγησή του
  • The goal of the dissertation is to develop a working Application Programming Interface (ΑΡΙ) to provide information on Public Sector Services in compliance with the Core Public Service Vocabulary (CSPV) standard. The European Union has created and distributed a vocabulary to publish data concerning Public Services of EU members. The standard vocabulary is Core Public Service Vocabulary (CPSV). For instance in Greece there are descriptions of public services scattered in various internet portals, for example kep.gov.gr, ermis.gov.gr. However none of them adhere to the CPSV standard to describe their services. The API will be able to hide the complexity of the CPSV standard and thus make it more usable by internet applications. Such an API has been described again (Tambouris 2018, Stamatis et al. 2019)
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές