Μελέτη ακουστικής αναβάθμισης στο νεοκλασικό κτήριο του Δημοτικού Ωδείου Βόλου

Study for the acoustic improvement of Volos' Municipal Conservatory neoclassical building (english)

 1. MSc thesis
 2. Κουκούλης, Αναστάσιος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 192
 7. Καλλίρης, Γεώργιος
 8. Καλλίρης, Γεώργιος | Μουρτζόπουλος, Ιωάννης
 9. Ακουστικός σχεδιασμός | Ηχομόνωση | Νεοκλασικά κτήρια μουσικής | Ωδεία | Μουσικές σχολές | Δημοτικό Ωδείο Βόλου
 10. 2
 11. 14
 12. 39
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 14. Κοντομίχος, Φ., Ζαρούχας, Θ., & Χατζηαντωνίου, Π. (2013). Ακουστική Χώρου - Βασικές Αρχές και Σύγχρονες Εξελίξεις στην Κτηριακή Ακουστική. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην πραγματοποίηση ακουστικής μελέτης και μετρήσεων σε χώρους του νεοκλασικού κτηρίου που στεγάζεται το Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Βόλου. Στόχος της μελέτης είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων και η ολοκληρωμένη πρόταση εφαρμογής χρήσιμων παρεμβάσεων που δεν θα αλλοιώνουν ριζικά τον χαρακτήρα του κτηρίου και θα βελτιώνουν την ακουστική του συμπεριφορά.
  • This particular thesis aims to carry out an acoustic study and measurements in the premises of the neoclassical building that houses the Municipal Conservatory of the Municipality of Volos. The aim of the study is the extraction of conclusions and the comprehensive proposal for the implementation of useful interventions that will not radically alter the character of the building and also will improve its acoustic behavior.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές