Δράσεις κυκλικής οικονομίας διαχείρισης στερεών αποβλήτων και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

 1. MSc thesis
 2. ΒΛΑΧΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 26 September 2022 [2022-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 157
 7. ΣΕΜΠΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΣΕΜΠΟΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΟΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 9. ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ | ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
 10. 2
 11. 84
 12. Περιέχει πίνακες, διαγράμματα , εικόνες
  • Τα τελευταία χρόνια τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής εκδηλώνονται όλο και πιο συχνά με μεγαλύτερη ένταση, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες και καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον. Η εξέλιξη αυτή, κρίνει αναγκαία την αυστηροποίηση των κανονισμών και την ανάληψη πολιτικών μετριασμού των αερίων του θερμοκηπίου. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες Συμφωνίες και Δεσμεύσεις μεταξύ των κρατών ούτως ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές. Τόσο η Ευρώπη όσο και οι χώρες από τις οποίες απαρτίζεται συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, έχουν διαμορφώσει τις δικές τους πολιτικές προκειμένου να συμβάλουν στην εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Οι πολιτικές της κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικό πυλώνα των ευρωπαϊκών νομοθετημάτων και των εθνικών προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος της εκάστοτε χώρας, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τον περιβαλλοντικό της αντίκτυπο. Η ορθή διαχείριση αποβλήτων, αποτελεί βασικό στοιχείο των δράσεων της κυκλικής οικονομίας, καθώς μέσω κατάλληλων μέτρων μπορεί να συμβάλει σε μια κοινωνία με λιγότερο βλαβερά για το περιβάλλον εκπεμπόμενα αέρια και άρα σε μια υγιή κοινωνία και ένα υγιές περιβάλλον. Για να συμβεί αυτό είναι απαραίτητη η συμβολή τόσο των διοικητικών οργάνων, όσο και των βιομηχανιών, των επιχειρήσεων και των πολιτών. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη σημασία της ορθής διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Λόγω του ότι τα στερεά απόβλητα αποτελούνται από ένα πλήθος ρευμάτων δίνεται ιδιαίτερη σημασία στα απόβλητα συσκευασιών και στις πολιτικές που έχουν ληφθεί τόσο από συγκεκριμένα κράτη όσο και από ορισμένες βιομηχανίες προκειμένου να μετριαστεί ο περιβαλλοντικός τους αντίκτυπος και πιο συγκεκριμένα τα αέρια του θερμοκηπίου.
  • In recent years, climate change phenomena have become increasingly frequent and intense, causing human losses and damage to the natural environment. This fact makes it necessary to tighten up regulations and adopt policies to mitigate greenhouse gases. In recent decades, various agreements and commitments have been made between states to ensure that the environment is protected for future generations. Both Europe and its member countries including Greece have formulated their own policies to help ensure a sustainable future. Circular economy policies are a key pillar of European legislation and national environmental protection programmes of each country in order to optimise its environmental impact. Proper waste management is a key element of circular economy actions, as through appropriate measures it can contribute to a society with less environmentally harmful emissions and thus to a healthy society and environment. For this to happen, a contribution is needed from the administrative bodies as well as from industry, businesses and citizens. This thesis deals with the importance of proper solid waste management. Due to the fact that solid waste is composed of a multitude of streams, it is given special attention to packaging waste and the policies taken by both states and certain industries in order to mitigate their environmental impact and more specifically greenhouse gases
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.