ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Υπερκείμενο)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. Κείμενο
  3. ΙΣΠ12 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  4. ΜΙΚΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ) | ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ, ΕΛΕΝΗ (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) | ΦΩΚΙΩΝ, ΕΡΩΤΑΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΑΠ) | ΜΑΡΤΙΝΕΘ-ΝΤΙΕΘ, ΑΛΦΟΝΣΟ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΑΠ)
  5. ΜΙΚΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ)
  6. ΠΑΥΛΑΚΗ ΠΑΝΔΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)
    • Πρωτότυπο
  7. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ