Εναλλακτικό διδακτικό υλικό (webcasts) για την εργαστηριακή ενότητα "Χημεία" Μέρος Β

  1. Digital-item (Document)
  2. ΦΥΕΧΙΙ Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. Μπογοσιάν, Σογομών | Παπαϊωάννου, Διονύσιος | Μηλιτσοπούλου, Μ. | Μπουρίκας, Κ. | Τσέβης, Α. | Συνεβριώτης, I. | Σοφός, Δ.
  5. Σπανός, Νικόλαος
  6. Τζαμαρίας, Σπυρίδων
  7. 5
  8. Για να δείτε τις βιντεοδιαλέξεις απαιτούνται: Internet Explorer 5.0 ή μεταγενέστερο Real Player 8 ή μεταγενέστερο Προτεινόμενη ανάλυση οθόνης: 1024 x 768 ή μεγαλύτερη